Opstap-pas

Ons lokaal bestuur steunt inwoners met een beperkt inkomen. Door de Opstap-pas kunnen zij deelnemen aan culturele, sportieve en ontspannende initiatieven van het lokaal bestuur of IVEBICA. Er is ook financiële ondersteuning voor het inschrijven bij een sportclub, voor kinderopvang en schoolactiviteiten. 

Downloads

Naar top