Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde daarvoor alle websites van overheden regels op. Lokaal Bestuur Hemiksem wil zijn website toegankelijk maken, volgens de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Nalevingsstatus

De website www.hemiksem.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Welke onderdelen zijn nog niet toegankelijk?

Sommige inhoud is (nog) niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving.
 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt.
 • Niet alle video’s hebben ondertiteling, audiodescriptie (vertelfunctie) of een transcript (video in tekstvorm). 
 • Sommige onderdelen die geen tekst zijn, hebben niet voldoende contrast (verschil in voorgrond/achtergrond) om goed leesbaar of zichtbaar te zijn.
 • Niet alle teksten zijn helder en eenvoudig geschreven.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan downloadbare bestanden. Bepaalde informatie wordt aangeboden als downloadbaar bestand. Het lokale bestuur kan niet verzekeren dat al die bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.hemiksem.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op die externe sites voldoet aan de richtlijnen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze websites te verhogen: 

 • Toegankelijkheid ‘By Design’: het platform waarmee onze website is opgebouwd (icordis van LCP) werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
  • werken met kopstructuur: titels en subtitels krijgen een aangepaste lettergrootte zodat de tekst een logische structuur en opbouw krijgt die meteen op het zicht duidelijk is
  • voldoende kleurcontrast in het design: verschil in kleur tussen voorgrond en achtergrond waardoor de tekst goed leesbaar is
  • ruimte voor alt-tags: een tekst die een afbeelding, document, … beschrijft
 • Monitoring van foute url's: in de backoffice verschijnt een overzicht van foute url's (broken links). 
 • De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor helder taalgebruik, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en onderdelen die geen tekst zijn. De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid?

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd. Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Formele onderschrijving toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld door Lokaal Bestuur Hemiksem, in samenwerking met de webleverancier LCP, op 2 april 2024. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds contacteren via informatie@hemiksem.be

Naar top