Menu

Naar de lijst

Actueel nieuws heraanleg Gemeenteplaats, Assestraat, Kerkeneinde en begin UNO-laan

Gepubliceerd op
Schermafbeelding 2023-02-22 om 17.21.27

Op 1 maart 2023 is de heraanleg van de Gemeenteplaats en omgeving gestart, met de rioleringswerken in het Kerkeneinde als eerste fase. Dankzij de heraanleg wordt het hart van onze gemeente opnieuw een bruisende ontmoetingsplek. Hieronder vind je allerlei updates over de werken en veel gestelde vragen en antwoorden.

Ga naar de algemene info en veel gestelde vragen

Update 25 januari - Update 'switch' omleiding

Op maandag 29 januari gebeurt tussen 6 en 9 uur de ‘switch’ van de omleiding rond de Gemeenteplaats. Het kruispunt Gemeenteplaats-Assestraat wordt opengesteld en het kruispunt Gemeenteplaats – U.N.O.-laan wordt afgesloten. In de Assestraat en op de Gemeenteplaats zal je nog over de onderlaag rijden. De toplaag wordt aangebracht nadat de werken in de U.N.O-laan volledig afgewerkt zijn. Volg altijd de signalisatie ter plaatse.

Op het voet- en fietspad tussen het kruispunt (Lindelei- Gemeenteplaats) en de parklaan moet de aannemer nog enkele werken uitvoeren. Hierdoor kan er, tijdens de werkuren, hinder zijn voor voetgangers en fietsers. Fietsers moeten afstappen op dit traject, of de omleiding volgen via Rubensstraat – Eikenlaan – Assestraat of via Rubenslaan – Rode Kruisplein – Ketinglei - Kerkstraat

Vanaf maandag 29 januari zal bus 133 haar normale traject volgen.

Buslijn 14 zal vanaf dinsdag 30 januari de vroegere omleiding van de markt volgen: Heiligstraat ➡️ Gemeenteplaats ➡️ Assestraat ➡️ Parklaan ➡️ Acacialaan ➡️ Beukenlaan ➡️ U.N.O.-laan.

Update 18 januari - Update nieuwe omleiding

Volgende week worden nog enkele zaken afgewerkt in de Assestraat om het kruispunt met de Gemeenteplaats veilig te kunnen openstellen. Op 29 januari 2024 gebeurt, bij gunstige weersomstandigheden volgende week, de switch. Het kruispunt van de Gemeenteplaats - Assestraat zal opengesteld worden en het kruispunt Gemeenteplaats - U.N.O-laan zal afgesloten worden. Vanaf dan zal de laatste fase van de rioleringswerken van start gaan. Aangepaste wegsignalisatie wordt voorzien.

---

Update 11 januari - Update nieuwe omleiding

Zoals in de vorige update vermeld, was de nieuwe omleiding (via Assestraat) afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het winterse weer wordt deze switch enkele dagen uitgesteld. Van zodra de datum bekend is, zal deze gecommuniceerd worden.

---

Update 14 december - Algemene update

Traject Kerkeneinde – Parklaan: Alle riolerings- en wegenwerken zijn uitgevoerd. De rode toplaag op het fietspad is aangebracht. De aanplantingen en verkeersborden worden verder afgewerkt.

Traject Beukenlaan – Ingang kasteel: De onderlaag voor het fietspad en de betonklinkers voor de rijweg zijn volledig gelegd. De voetpaden worden op dit moment aangelegd. De rode toplaag voor het fietspad kan pas later aangelegd worden. Deze speciale soort asfalt kan niet bij alle weersomstandigheden gelegd worden en is niet altijd beschikbaar bij de leverancier.

Traject ingang kasteel – Gemeenteplaats: Door de natte en koude weersomstandigheden zijn een aantal werken opgeschoven. De toplaag is hierdoor nog niet aangelegd.

De onderlaag voor het fietspad en rijweg zijn wel al aangelegd. De voetpaden met kasseien uit natuursteen worden aangelegd of afgewerkt in de Assestraat en Gemeenteplaats aan de kant van de Heiligstraat.

Gemeenteplaats tot Frans Blocklaan: De rioleringswerken zijn afgerond en de onderlaag voor de rijweg is aangelegd. De aannemer is volop bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van het plein, de plantvakken, horeca-terrassen en nieuwe openbare verlichting.

UNO-laan: Midden januari zal, bij gunstige weersomstandigheden, de aannemer starten met het opbreken van de weg en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel.

Van zodra deze werken starten zal het kruispunt Gemeenteplaats – Lindelei- Assestraat – Kerkeneinde open gesteld worden. Het verkeer zal op dit traject rijden over de onderlaag.

Van zodra het deel UNO-laan helemaal is afgewerkt is en terug open is voor alle verkeer, zal de toplaag aangebracht worden op het kruispunt Gemeenteplaats en Assestraat tot aan kasteel. 

---

Update 30 oktober - Algemene update

Traject Kerkeneinde – Parklaan: Alle riolerings- en wegenwerken zijn uitgevoerd. De rode toplaag op het fietspad is aangebracht. De aanplantingen en verkeersborden worden op korte termijn voorzien.

Traject Beukenlaan – Ingang kasteel: De funderingslaag voor het fietspad is gelegd. Na de herfstvakantie wordt er opnieuw gestart worden met het leggen van de klinkers in de rijweg.

Traject ingang kasteel – Gemeenteplaats: Ook hier werd de funderingslaag voor het fietspad gelegd. Vanaf 13 november worden de voetpaden met klinkers aangelegd in de Assestraat en Gemeenteplaats aan de kant van de Heiligstraat. Eind november/begin december wordt de toplaag voor de rijweg gelegd tussen de ingang van het kasteel tot aan de Lindelei. Na het aanleggen en uitharden van de toplaag en afwerking van de voetpaden kan de route Heiligstraat - Lindelei opengesteld worden.

Gemeenteplaats tot Frans Blocklaan: Vanaf 6 november wordt op de Gemeenteplaats glijbeton voor de rijweg gegoten. Vanaf 23 november wordt de onderlaag van het asfalt op de Gemeenteplaats aangelegd.

Tijdens de herfstvakantie is het bouwverlof en wordt er niet gewerkt aan de heraanleg.

---

Update 27 september - Algemene update

Traject Kleidaallaan - Parklaan: De voetpaden worden verder afgewerkt, de plantvakken worden verder opgevuld. De verkeerssignalisatie wordt aangebracht. Dit traject blijft voorlopig alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Traject Parklaan - Ingang kasteel: De aannemer brengt klinkers aan in de rijweg en legt de parkeervakken aan. Men voorziet een funderingslaag asfalt op de fietsstrook. Fluvius komt op dit deel nieuwe openbare verlichting plaatsen.

Ingang kasteel - Gemeenteplaats: De funderingslagen asfalt zijn aangelegd. De voetpaden worden aangelegd. Daarna kan de toplaag met Combecell, een soort asfalt met epoxy aangelegd worden. Dit materiaal moet minder lang uitharden en veroorzaakt minder rijgeluiden dan de eerst voorziene uitgewassen beton. Het benadert wel de slijtvastheid van beton. Als de toplaag aanglegd is kan het kruispunt Heiligstraat - Lindelei opnieuw open.

Gemeenteplaats tot Frans Blocklaan: De bestaande asfaltlagen zijn weggenomen en de pompen om grondwater op te pompen tijdens de rioleringswerken zijn geplaatst. De aannemer is deze week begonnen met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. Er is een doorgang voorzien aan de kant van het oude gemeentehuis voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand. 

Update 24 augustus - Algemene update

De zomervakantie loopt op zijn einde, en ook het bouwverlof is al een tijdje voorbij voor de aannemers die werken aan de Assestraat en Gemeenteplaats.

Traject Kleidaallaan - Parklaan: tegen midden september zal het traject tussen de Kleidaallaan tot en met het kruispunt met de Parklaan afgewerkt zijn. Alleen de rode asfalt voor het fietspad zal later nog toegevoegd worden. 

Traject Parklaan - Ingang kasteel: op het stuk tussen de Parklaan en het kasteel moet de aannemer de laatste rioleringswerken nog uitvoeren. Later start ook daar de afwerking van de rijweg en voet- en fietspaden.

Traject ingang kasteel - kruispunt Gemeenteplaats: de rioleringswerken van het kasteel tot en met het kruispunt van de Assestraat met de Gemeenteplaats zijn afgewerkt. Er worden nog enkele huisaansluitingen gerealiseerd. Vervolgens wordt het kruispunt verder afgewerkt. Midden september zal er een betonnen eindlaag aangebracht worden op de rijweg. Dit moet uitharden, zodat tegen midden oktober het kruispunt gedeeltelijk open kan. De doorgang tussen Lindelei en Heiligstraat zal zo opnieuw toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. 

Traject kruispunt Gemeenteplaats - Frans Blocklaan: midden september starten de rioleringswerken op de Gemeenteplaats, tussen het kruispunt met de Assestraat en de Frans Blocklaan. De aannemer zal steeds mogelijkheden voorzien om als voetganger of met fiets aan de hand de Gemeenteplaats te kunnen oversteken. De handelaars zullen altijd bereikbaar blijven. De timing is zoals steeds afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

--

Update 19 juni - Start fase 6A: start werken kruispunt Gemeenteplaats - Assestraat - Lindelei

Periode: 19 juni. Fase 6A duurt vermoedelijk 14 weken.

Plaats: kruispunt Gemeenteplaats - Assestraat - Lindelei

Verkeersimpact: 

 • Geen doorgaand verkeer voor voertuigen over het kruispunt Gemeenteplaats - Assestraat - Lindelei
 • Omleiding autoverkeer via de Provinciale Steenweg
 • Doorgang voor fietsverkeer en voetgangers blijft mogelijk
 • De markt blijft tot eind augustus op de Gemeenteplaats staan. Vanaf 30 augustus staat de markt op het Rode Kruisplein

Omleiding bus:

 • Lijn 133: haltes Sanderslaan, Gemeenteplaats, Notelaar, Terlochtweg, Callebeekstraat, Scheldestraat en Steenbakkerijstraat worden niet bediend. Omleiding via Delvauxstraat – station – Bouwerijstraat – UNO-Laan – Kleidaallaan. Vervanghalten: Station, Atletiekstraat, Beukenlaan, Kerkstraat, Kleidaallaan (tijdelijke halte).
 • Lijn 298: 
 • haltes Atletiekstraat, Bouwerijstraat, Beukenlaan, Kerkstraat, Gemeenteplaats, Landbouwweg, Heiligstraat, Irisweg, Werkplaatsen worden niet bediend. Omleiding van de Bredestraat - Antwerpsesteenweg - Provinciale Steenweg - Saunierlei – Delvauxstraat. Vervanghalten: Scheldestraat, Callebeekstraat, Terlochtweg, Varenstraat, Herbekestraat
 • Lijn 14: haltes Atletiekstraat, Bouwerijstraat, Beukenlaan, Kerkstraat, Gemeenteplaats, Landbouwweg, Heiligstraat, Irisweg, Werkplaatsen worden niet bediend. Omleiding van de Bredestraat - Antwerpsesteenweg - Provinciale Steenweg - Saunierlei – Delvauxstraat. Vervanghalten: Scheldestraat, Callebeekstraat, Terlochtweg, Varenstraat, Herbekestraat

De Lijn informeert steeds de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar eventuele tijdelijke stopplaatsen omwille van de omleiding. Je kan up-to-date informatie altijd raadplegen via www.delijn.be en de routeplanner.

--

Update 11 april - Start fase 4 + 5: start werken tussen Parklaan en ingang kasteel Assestraat

Periode: 11 april. Fase 4 vermoedelijk 17 weken (tussen Parklaan en Beukenlaan), fase 5 vermoedelijk 22 weken (tussen Beukenlaan en Gemeenteplaats). 

Plaats: Kerkeneinde en Assestraat, tussen Kleidaallaan en Gemeenteplaats

Verkeersimpact

 • Geen doorgaand verkeer in Kerkeneinde en Assestraat, tussen Kleidaallaan en Gemeenteplaats
 • Omleiding autoverkeer en fietsers: via de U.N.O.-laan en Gemeenteplaats
 • De markt wordt zo opgesteld daar ook op woensdag doorgang mogelijk is via de Gemeenteplaats

Omleiding bus:

 • Lijn 133: omleiding via Gemeenteplaats en U.N.O.-laan op ma, di, do, vr schooldagen.

De Lijn informeert steeds de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar eventuele tijdelijke stopplaatsen omwille van de omleiding. Je kan up-to-date informatie altijd raadplegen via www.delijn.be en de routeplanner.


Update 27 februari - Start fase 1A op woensdag 1 maart: rioleringswerken Kerkeneinde

Periode: 1 maart tot ± midden juli (vermoedelijk 19 weken)

Plaats: Kerkeneinde, tussen de Kleidaallaan en de Jan Sanderslaan

Verkeersimpact

 • Geen doorgaand verkeer in Kerkeneinde, in het gedeelte tussen de Kleidaallaan en de Jan Sanderslaan
 • Omleiding autoverkeer en fietsers: via de U.N.O.-laan

Omleiding bus:

 • Lijn 14 & 298: geen normale reisweg op woensdag marktdag, maar marktreisweg rijden (via Parklaan)
 • Lijn 133: omleiding via Gemeenteplaats en U.N.O.-laan op ma, di, do, vr schooldagen, op woensdag marktdag rijden we de marktreisweg (via Parklaan)

De Lijn informeert steeds de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar eventuele tijdelijke stopplaatsen omwille van de omleiding. Je kan up-to-date informatie altijd raadplegen via www.delijn.be en de routeplanner.

---

Update 21 februari - Omleiding buslijnen tussen 23 februari en ± 1 juli

Tussen 23 en 25 februari: 

 • Lijn 133: omleiding via Gemeenteplaats/U.N.O.-laan

Tussen 1 maart en 1 april:  

 • Lijn 14 & 298:  geen normale reisweg op woensdag marktdag en Heymissen foor (vrijdag 17 tem zondag 26 maart) maar marktreisweg rijden (via Parklaan)
 • Lijn 133: omleiding via Gemeenteplaats en U.N.O.-laan op ma, di, do, vr schooldagen, op woensdag marktdag en Heymissen foor rijden we de marktreisweg (via Parklaan)

Vanaf 1 april (tot vermoedelijk 1 juli):

 • Lijn 14 & 298: normale reisweg op woensdag marktdag
 • Lijn 133: omleiding via Gemeenteplaats en U.N.O.-laan op ma, di, wo, do, vr schooldagen

---

Update 17 februari - Rooien bomen Assestraat/Kerkeneinde 23/02 tem 25/02

Van donderdag 23/02 tem zaterdag 25/02 worden bomen gerooid in de Assestraat en Kerkeneinde ter voorbereiding van de start van de rioleringswerken op 1 maart. Er is een omleiding voorzien voor auto's, fietsers en ook de bus. Alle info hierover vind je via deze link.

---

Update 16 januari 2023 - Start aannemer  binnenkort 

Binnenkort start aannemer TM DCA Infra – Besix Infra met rioleringswerken in Kerkeneinde, Assestraat, Gemeenteplaats en U.N.O.-laan. Deze werken zullen ongeveer 18 maanden duren. De werken worden uitgevoerd in opdracht van water-link, dat daarvoor een partnerschap heeft afgesloten met Aquafin.

Via deze link kan meer info over de werken vinden.

---

Update 8 november 2022
Op maandag 7 november was er een startvergadering met de aannemers, het studiebureau, Aquafin, het lokaal bestuur en andere betrokken partijen. Op 5 december komen deze partijen opnieuw samen. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over een eerste infovergadering voor de buurtbewoners.

---
Update 11 oktober 2022
Op 22 september 2022 zijn de notariële aktes verleend in verband met noodzakelijke grondinname om al de werken uit te voeren. Ondertussen is er in samenwerking met Aquafin en Waterlink een financiële oplossing gevonden om de 50% meerkosten ten opzichte van de raming te financieren.

Recent hebben we dus de aannemer kunnen aanstellen die de werken zal uitvoeren. Op 7 november is er een startvergadering voorzien waarin de planning van alle deelfases zal afgesproken worden. We houden jullie verder op de hoogte via bijkomende updates. 

--
Update 9 september 2022
De werken op de as Kerkeinde-Gemeenteplaats zijn met enkele weken uitgesteld. Het aanbestedingsbedrag voor deze werken is momenteel 50% hoger dan de meest recente ramingen. Het lokaal bestuur bekijkt momenteel opnieuw de financierings- en subsidiemogelijkheden.

--

Het openbaar onderzoek voor de heraanleg vond plaats in het najaar van 2021. Op basis van de opmerkingen die we toen mochten ontvangen, hebben we de plannen licht aangepast.

De definitieve plannen kan je hieronder bij 'downloads' vinden. Ook antwoorden op veelgestelde vragen in verband met bereikbaarheid, afvalophaling enzovoorts vind je hieronder. Technische vragen over de werken kan je stellen aan Dirk Smits, afdelingshoofd van de technische dienst. Je kan hem bereiken via dirk.smits@hemiksem.be.

Zodra de aannemer is aangesteld, zal er een informatievergadering plaatsvinden voor de buurtbewoners van de desbetreffende straten. Tijdens de informatievergadering zullen we de timing en de deelfazen van het project toelichten. We zullen er ook info geven over de afkoppeling van regen- en afvalwater in functie van het gescheiden rioleringsstelsel. De buurtbewoners zullen nog een officiële uitnodiging krijgen voor die informatievergadering.


Contact

Dirk Smits

Expert strategische projecten
03 288 26 69
dirk.smits@hemiksem.be

Dienst Ruimte

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail:

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten
;