Zone 30

Schoolomgevingen

In alle schoolomgevingen is er verplicht een zone 30 ingevoerd. 

Woonwijken

Daarnaast heeft het lokaal bestuur bepaald dat heel wat Hemiksemse wijken zone 30 worden.

Soms volstaat het om gewoon een bord te plaatsen dat aangeeft dat de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. 

In een aantal wijken zijn er evenwel aanpassingen nodig aan de wegeninfrastructuur. Om het verkeer te dwingen trager te gaan rijden worden bijvoorbeeld wegversmallingen of een asverschuiving aangebracht.

De invoering van een zone 30 begint en eindigt niet met het plaatsen van enkele verkeersborden. Alle bewoners moeten erop letten dat ze de snelheidsbeperking naleven. Een paar seconden tijdswinst, enkele kilometers per uur sneller of trager, wegen immers niet op tegen de verhoogde leefkwaliteit en veiligheid die met de maatregel gepaard gaan.

Gerelateerde items

Naar top