Wijziging of overdracht abonnement voor standplaats op de openbare markt

Inhoud

Een vaste standplaats op een openbare markt wijst de gemeente toe per abonnement. Deze standplaats wordt ingetekend op een marktplan waarop de specifieke locatie en de kenmerken (afmetingen, gegevens van de abonnee, …) van het abonnement staan.

De gemeente raadpleegt eerst haar kandidaturenregister om een geschikte kandidaat te vinden als er een standplaats vrijkomt. Het kandidaturenregister bevat elke nieuwe aanvraag voor een standplaats. Als er geen geschikte kandidaten zijn, schrijft de gemeente een vacature uit.

Bij de overdracht van een abonnement gaat de abonnee zelf op zoek naar een geschikte kandidaat. De gemeente controleert of de overdracht aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Een abonnementswijziging zoals een uitbreiding of een verplaatsing vraag je schriftelijk aan bij de gemeente. Die registreert jouw aanvraag in het kandidaturenregister. Telkens een abonnement vrijkomt, raadpleegt de gemeente dat register.

Om een abonnement te kunnen wijzigen, moet je een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart) en een standplaatsabonnement hebben.

Je mag jouw abonnement zelf overdragen aan iemand anders als de overnemer:

 • een machtiging ambulante activiteiten heeft
 • jouw specialisatie verderzet op jouw overgedragen plaats
 • de standplaats niet binnen het jaar overdraagt aan iemand anders

De overnemer mag de standplaats pas innemen nadat de gemeente vaststelde dat:

 • de overnemer een machtiging ambulante activiteiten heeft
 • de overnemer het maximum aantal standplaatsen per onderneming die het gemeentelijk reglement vastlegt, niet overschrijdt

De overdracht van een abonnement kan gaan over één of meerdere standplaatsen en betekent, niet noodzakelijk, de stopzetting van jouw activiteiten in zijn geheel.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in op de gemeentelijke website of stuur het ingevuld op per brief, aangetekend schrijven of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen. Hou het ontvangstbewijs telkens goed bij.

Voeg bij jouw aanvraag tot wijziging telkens een kopie:

  • van jouw machtiging ambulante activiteiten
  • van jouw abonnement

Voeg bij jouw aanvraag tot overdracht telkens een kopie:

  • van jouw machtiging ambulante activiteiten
  • van jouw abonnement
  • van de machtiging ambulante activiteiten van de overnemer

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
Het gemeentelijk belastings- of retributiereglement bepaalt de kostprijs voor de inname van de standplaats.

Regelgeving

Reglement markt

Hier kan je het reglement 'Retributie met betrekking tot het innemen van openbaar domein tijdens kermisattracties, spellen en kramen' raadplegen.

Naar top