Menu


Omschrijving

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap, kunnen in de regeling voor werknemers een toeslag krijgen bij hun kinderbijslag.

Ook in de regeling van de zelfstandige is een toeslag voor kinderen met een handicap voorzien.

Voorwaarden

De aandoening van het kind wordt beoordeeld op basis van drie pijlers:

  • de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak
  • de gevolgen op het vlak van de activiteit
  • de participatie van het kind en de gevolgen voor de familiale omgeving

Per pijler worden de gevolgen uitgedrukt in een aantal punten.

Een kind heeft recht op een toeslag als het:

  • ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen
  • ofwel minstens 4 punten heeft voor de 1e pijler

Opgelet: sinds 1 mei 2009 vallen alle aanvragen onder dit evaluatiesysteem met punten.

Kinderen geboren voor 1 januari 1993 moesten vroeger een handicap van 66% hebben.

Kinderen die vroeger geen recht hadden op de toeslag, komen er sinds 1 mei mogelijk wel voor in aanmerking.

Je kan een medische evaluatie volgens het nieuwe systeem aanvragen bij jouw kinderbijslagfonds.

Procedure

Waar?

Bij jouw kinderbijslagfonds

Hoe?

Het kinderbijslagfonds stuurt je (op aanvraag) de formulieren.

Als de dokter van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de ingevulde formulieren ontvangen heeft, kan het kind uitgenodigd worden voor een onderzoek.

De beslissing wordt meegedeeld aan jou en aan het kinderbijslagfonds.

Bedrag

Of het kind recht heeft op een toeslag en hoeveel die bedraagt, verneem je later van jouw kinderbijslagfonds.

De toeslag wordt betaald vanaf de datum die op de beslissing vermeld is.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten