Menu

Sociaal tarief gas- en elektriciteit

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs: de sociale maximumprijs, ook wel 'sociaal tarief' genoemd.


Omschrijving

Het sociaal tarief is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. 

Dat sociaal tarief is bij alle leveranciers hetzelfde. Je moet dus niet van leverancier veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen. 

De federale overheid (CREG) legt de sociale maximumprijs voor het hele land halfjaarlijks vast. 

Wie voor dit tarief in aanmerking komt, wordt 'beschermde afnemer' of 'beschermde klant' genoemd.

Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs.
Voor elektriciteit bestaat er een sociale maximumprijs voor:

 • het enkelvoudig tarief (dagteller)
 • het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller)
 • het exclusief nachttarief (enkel nachtteller)

Downloads

pdf
Folder sociaal tarief.pdf
Grootte: 109 KB

Voor wie

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas is van toepassing voor personen en/of gezinnen die tot een van de volgende categorieën behoren:

 1. Personen met een leefloon, steun of tegemoetkoming van het OCMW
 2. Bejaarden met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 3. Kinderen met een permanente ongeschiktheid van minstens 66 %
 4. Personen met een handicap die een van de volgende tegemoetkomingen ontvangen:
 • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • tegemoetkoming integratie
 • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • tegemoetkoming voor hulp van derden

Voorwaarden

De toekenning voor het sociaal tarief is NIET geldig voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten (wanneer je zelfstandige bent of je een bedrijf hebt)
 • occasionele klanten en tijdelijke aansluitingen

Procedure

Sinds 2009 wordt het sociaal tarief automatisch toegepast.

Als je wil nagaan of je er toch recht op hebt, kan je hiervoor terecht bij het OCMW, de Rijksdienst voor Pensioenen en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. 

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten