Menu

Slachtvergunningen

Wie een varken of een rund wil slachten, moet dit laten registreren. Er is een onderscheid tussen thuisslachtingen en slachtingen in een slachthuis.

Ga naar de website van het FAVV

Voorwaarden

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen enkel buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik (niet in het kader van een religieuze ritus), op voorwaarde dat de dieren van tevoren worden bedwelmd en geslacht worden door een bekwaam persoon.

Voor de slachting van varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild moet de eigenaar

  • zich eerst eenmalig laten registreren bij de gemeente.
  • minstens 2 dagen voor iedere slachting aangifte doen bij de gemeente.

Het doden van een dier buiten een slachthuis is ook altijd toegestaan als een dier ziek of gewond is en niet vervoerd kan worden. Dat moet gebeuren volgens een toegelaten methode, met respect voor het welzijn van het dier, en door een persoon die daarvoor de nodige bekwaamheid heeft.

Slachtingen in het slachthuis

  • Grote dieren (bv. paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Slachtingen in het kader van een religieuze ritus kunnen alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtplaats. Raadpleeg voor meer info de handleiding voor de organisatie van het islamitisch Offerfeest 2023 van de Vlaamse Overheid.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij de dienst GIM van de gemeente - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier door te geven

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en hebt u een registratienummer, dan moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij de gemeente. U kunt voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Wat meebrengen ?

  • Gegevens identiteitskaart
  • Sanitelnummer van het dier

Rituele slachtingen

Rituele slachtingen moeten steeds plaatsvinden in een erkend slachthuis. In gemeenten die niet beschikken over een slachthuis kunnen de slachtingen doorgaan op een tijdelijke slachtplaats. Bepaalde inrichtingen kunnen tijdelijk, nl. beperkt tot periode van het offerfeest, erkend worden als slachthuis. Hiertoe moet een aanvraag voor erkenning ingediend worden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en dit ten laatste twee weken vóór het offerfeest.

Registratienummer

Iedereen die een slachting wil laten uitvoeren moet beschikken over een registratienummer. Een uitzondering hierop is het slachten van gevogelte, konijnen en klein wild: wanneer deze worden geslacht buiten een slachthuis, heb je geen slachtbewijs nodig, dus moet je je ook niet te laten registreren.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten