Menu

Rustpensioen

Een rustpensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt bij je 'op pensioenstelling'. Een rustpensioen moet je zelf aanvragen indien je voor je 65e op pensioen wil gaan.

Rustpensioen werknemers

Omschrijving

Een ouderdomspensioen is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt, voor een eerdere werkperiode.

De 3 belangrijkste pensioenstelsels zijn:

 • het werknemersstelsel

   Loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries (zowel arbeiders als bedienden). Meer info: 
   www.sfpd.fgov.be

 • het zelfstandigenstelsel

Personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen. Meer info: www.rsvz.be

 • het stelsel van de overheidssector, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen)

Statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries

De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze 3 specifieke pensioenstelsels.

Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart en beroepsjournalisten.

Het brugpensioen (enkel voor privé-sector) is een bijzonder statuut dat kan verkregen worden na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvangt men dan een werkloosheidsuitkering met een toeslag van de laatste werkgever. Een bruggepensioneerde kan niet vervroegd met pensioen.

Voorwaarden

Om een ouderdomspensioen te ontvangen, moet een gepensioneerde aan de volgende 3 voorwaarden beantwoorden:

 • hij/zij moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • de wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

 • Werknemers of zelfstandigen dienen hun aanvraag in bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

  Met de eID kan je jouw pensioen ook online aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Deze maakt ook mogelijk om verschillende stelsels aan te duiden (vb zelfstandige). Daar kan je via 'my pension' ook een overzicht van je loopbaan raadplegen.

 • Ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de desbetreffende overheid.

www.pensioenaanvraag.be

Wat meebrengen

Om je dossier zo correct mogelijk te kunnen invullen, breng je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart
 • Trouwboekje
 • Beknopt overzicht van je loopbaan (aantal jaren zelfstandige, werknemer of in openbare dienst)
 • Datum van militaire dienst

Uitbetaling

Het pensioen wordt maandelijks overgeschreven op een post- of bankrekening.

Soms kan de uitbetaling van het eerste pensioen vertraging oplopen. Kom je daardoor in financiële moeilijkheden, dan kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden voorschotten uitkeren.

De dienst Burgerzaken kan je ook de nodige hulp bieden bij de aanvraag van een pensioen of je wegwijs maken in de verschillende tegemoetkomingen waar senioren recht op kunnen hebben.

Mag je bijverdienen ?

Als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden bijverdienen tijdens uw pensioen. Door zo’n toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens uw pensioen, bouwt u in principe geen extra pensioenrechten op.

U mag onbeperkt bijverdienen tijdens uw pensioen als u:

 • een eigen rustpensioen ontvangt (eventueel samen met een overlevingspensioen) dat van start ging in het jaar waarin u 65 jaar werd;
  of
 • 45 jaren gewerkt hebt bij aanvang van uw pensioen
  of
 • een overgangsuitkering ontvangt.

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverd...


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten