Menu

Opstap-pas

Onze gemeente wil inwoners met een beperkt inkomen extra steunen om hen de kans te geven aan verschillende activiteiten te kunnen deelnemen. Zo willen we hen ook stimuleren om deel te nemen aan culturele, sportieve en ontspannende initiatieven van de gemeente of IVEBICA. Ook inschrijvingen in sportclubs vinden we een belang-rijk gegeven dat voor iedereen haalbaar moet kunnen zijn. Ondersteuning op financieel gebied bij kinderopvang, schoolactiviteiten willen we ook bespreekbaar maken. 

Voor wie?

Daarom hebben we de “Opstap-pas” gecreëerd, bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen. Die inkomens-grens baseren we op de recentste Europese armoedegrens. Kandidaten voor de Opstap-pas moeten hun gezinsinkomen bewijzen aan de hand van recente en officiële documenten. De medewerkers van onze sociale dienst kunnen je daarbij helpen. Daar dien je de Opstap-pas ook aan te vragen via opstappas@hemiksem.be of telefonisch via 03 288 26 80. Een online aanvraagformulier, het reglement en alle info hierover is beschikbaar op onze website. De pas kan je gedurende het hele jaar aanvragen.

Waar kan je terecht met je Opstap-pas?

De Opstap-pas is gratis en telkens geldig van april tot en met maart van het volgende jaar. De pas geeft in de meeste gevallen een korting, wat wil zeggen dat je zelf ook nog een deel zal moeten betalen. Wanneer je in aanmerking komt voor de Opstap-pas krijgen al je gezinsleden een persoonlijke pas. Enkel bij verlies zal je een nieuwe pas krijgen aan de prijs van €2.

Hier onderaan kan je bekijken voor welke zaken je kortingen kan vragen. Een uitgebreide folder zal binnenkort beschikbaar zijn bij de sociale dienst en in de bibliotheek. Op de gemeentelijke website zal dit ook nog gecommuniceerd worden.


Sociale dienst Hemiksem

Bij de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst kan je terecht voor informatie en advies over budget, huisvesting, levens- en gezinsvragen,…

Bij de sociale dienst kan je terecht voor

 • je aanvraag van jouw Opstap-pas en verdere info over het gebruik van je Opstap-pas.

Maak een afspraak bij een van de maatschappelijk assistenten via opstappas@hemiksem.be of 03 288 26 80

Vrijetijdsdienst

De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseert het hele jaar door leuke activiteiten voor jong en oud! (Zappos, Comedy Night, 55+ sport,…)

Tijdens de korte schoolvakanties en tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 2,5 jaar t.e.m. 12 jaar terecht voor opvang met sport en spel, workshops, uitstappen en sportkampen op Vakantiekriebels.

Met je Opstap-pas heb je recht op volgende korting:

 • 50% korting op alle activiteiten (Zappos, Comedy Night, 55+ sport, sportkampen ...)
 • 75% korting op Vakantiekriebels
 • Vermeld bij inschrijving het nummer van je Opstap-pas

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met de vrijetijdsdienst via volgend mailadres vrijetijd@hemiksem.be of het nummer 03 288 26 96

opstappas

Basisonderwijs

Met de Opstap-pas heeft elk schoolgaand kind recht op een tegemoetkoming van 50% op de maximumfactuur* en op de minder scherpe maximumfactuur* waarmee meerdaagse uitstappen worden betaald.

*Voor concrete info over de maximumfacturen raadpleeg je het schoolreglement

Je kan je tegemoetkoming bekomen door je schoolfactuur zo snel mogelijk te bezorgen aan de sociale dienst. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de school betaald. Het overige bedrag betaal je als ouder zelf aan de school.

Belangrijk: 

 • Breng je school op de hoogte dat je een Opstap-pas hebt.
 • Wanneer ouders gescheiden zijn is de tegemoetkoming enkel van toepassing op dat deel van de rekening waarvoor de ouder die in Hemiksem woont verantwoordelijk is.

Voor- en naschoolse kinderopvang

Tijdens de buitenschoolse kinderopvang in onze Hemiksemse basisscholen zorgen begeleiders, voor en na de schooluren én op schoolvrije dagen, voor opvang van de kinderen in de school waar uw kind ingeschreven is. De buitenschoolse kinderopvang (BKO 't Merelhofke) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Hemiksem.

Met je Opstap-pas krijgt je bij 't Merelhofke:

 • 50% korting op je factuur. Vermeld bij de inschrijving het nummer van je Opstap-pas

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met 't Merelhofke op mailadres bkomerelhofke@hemiksem.be of op het nummer 03 288 27 60. 

Schoolgaande kinderen buiten Hemiksem?

Kinderen die niet in Hemiksem naar school gaan kunnen hun factuur van voor- en naschoolse kinderopvang bezorgen aan de sociale dienst. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan het opvanginitiatief betaald. Het overige bedrag betaal je als ouder zelf aan de kinderopvang. Opgelet: dit is enkel voor kinderen die niet in Hemiksem naar school gaan!

Met je Opstap-pas krijg je bij voor- en naschoolse kinderopvang:

 • 50% korting op je factuur. Bezorg je factuur van de voor- en naschoolse opvang uiterlijk twee weken na ontvangst van het opvanginitiatief. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan het opvanginitiatief betaald. Het overige bedrag betaal je als ouder zelf aan dekinderopvang.

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met het Huis van het Kind op mailadres huisvanhetkind@hemiksem.be of op het nummer 03 288 27 63. 

Vakantiewerkingen Buitengewoon Onderwijs

In het buitengewoon onderwijs worden tijdens vakantieperiodes door de school soms vakantiewerkingen georganiseerd op maat van de schoolgaande kinderen. 

Met je Opstap-pas krijg je bij vakantiewerkingen in het buitengewoon onderwijs:

 • 75% korting op je factuur van de vakantiewerking als je kind schoolgaand is op de school die de vakantiewerking organiseert.
 • Bezorg je factuur van de vakantiewerking uiterlijk twee weken na ontvangst van het opvanginitiatief. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de school betaald. Het overige bedrag betaal je als ouder zelf aan de school.

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met het Huis van het Kind op mailadres huisvanhetkind@hemiksem.be of op het nummer 03 288 27 63. 

Intergemeentelijk zwembad DOK~3

Het intergemeentelijke zwembad DOK~3 in Aartselaar beschikt over een peuterbad met fonteintjes en andere waterspeeltjes, een doelgroepenbad met waterval en rolstoellift en een 25-meterbad om baantjes te trekken.

Met de Opstap-pas krijg je:

 • 50% korting op de toegangsprijs
 • Toon je Opstap-pas aan de kassa

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met DOK~3 via mailadres info@dok3.be of via het nummer 03 870 50 30.

IVEBICA - academie

In de Academie voor Muziek, Woord en dans kunnen jong en oud terecht voor een kwaliteitsvolle opleiding in muziek, woord en/of dans. Altijd al muziek willen leren lezen, een instrument willen leren bespelen of het podium onveilig willen maken?

Met je Opstap-pas krijg je:

 • 80% korting op het inschrijvingsgeld
 • 80% op de huur van instrumenten
 • 80% op alle voorstellingen en activiteiten van de academie
 • Vermeld bij inschrijving het nummer van je Opstap-pas

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met de academie op volgend mailadres info.hemiksem@academiehsn.be of op het nummer 03 288 27 30

IVEBICA - bibliotheek

In de bib kan je boeken, tijdschriften, strips, kinderpuzzels, smartgames, dvd’s, cd’s en games (WII,WIIU en Switch) lenen, om je urenlang te amuseren.

De jongste kinderen kunnen thuis prentenboeken bekijken via internet.

Met je “bibkaart” kan je thuis gratis online cursussen volgen en kranten lezen en (in niet-coronatijd) kan je in de bib eenvoudige lessen volgen over computer, tablet, smartphone, enz..

Met je Opstap-pas krijg je bij de bib:

 • 100% korting op het lidgeld
 • 80% korting op alle activiteiten

Heb je hierover nog vragen?

Surf dan naar de website www.ivebica.be of bel op het nummer 03 288 27 40

IVEBICA - cultuur

De cultuurdienst organiseert doorheen het jaar tentoonstellingen, optredens, workshops, voorstellingen en uitstappen voor jong en oud in Hemiksem, Schelle en Niel. Het hele aanbod kan je terugvinden op de website www.ivebica.be of in de brochure Eb en Vloed.

Met je Opstap-pas krijg je bij de cultuurdienst:

 • 80% korting op alle activiteiten

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op via volgend mailadres cultuur@ivebica.be of via het nummer 03 871 98 24.

Het Huis van Het Kind

In het Huis van Het Kind kunnen (aanstaande) ouders terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit onze regio die ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Gezinnenkunnen bij het Huis van Het Kind terecht voor opvoedingsondersteuning, workshops, infomomenten en activiteiten

Surf zeker naar de website voor meer info www.huisvanhetkindhemiksemnielschelle.be of volg de Facebookpagina

Met je Opstap-pas kan je bij het Huis van Het Kind terecht voor:

 • Activiteiten van Het Huis van Het Kind

Houders van een Opstap-pas krijgen 50% korting op betalende activiteiten van het Huis van Het Kind Hemiksem.

 • Babytheek

De Babytheek is een bibliotheek voor babyspullen. Het is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts een korte tijd nodig hebt. Voor een vast bedrag per jaar ontleen je duurzaam materiaal voor je baby. Het is voordelig voor je portemonnee en door hergebruik klimaatvriendelijk.

Houders van een Opstap-pas betalen 5 euro jaarlijks lidgeld i.p.v. 25 euro. 

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met het Huis van het Kind op mailadres huisvanhetkind@hemiksem.be of op het nummer 03 288 26 20.

Fietsotheek

De Fietsotheek is een deelsysteem voor kinderfietsen. Kinderen groeien… maar hun fietsen helaas niet. Bij de Fietsotheek huur je voor een vast bedrag per jaar een kinderfiets. Is de fiets te klein, dan ruil je deze gewoon om voor een grotere fiets. Zo heeft je kind altijd een fiets op maat.

Met je Opstap-pas krijg je bij de fietsotheek:

 • 50% korting op het jaarlijkse lidgeld

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met de fietsotheek op mailadres fietsotheek@gmail.com.

Welzijnsschakel Tochtgenoten

Welzijnsschakel Hemiksem Tochtgenoten is een vrijwilligersorganisatie waarbij je terecht kan voor voedselbedeling, kinderkledingpakketten en de Pamperbank.

Met je Opstap-pas kan je bij Welzijnsschakel Tochtgenoten terecht voor

 • Voedselbedeling

Mensen met een Opstap-pas kunnen terecht voor de wekelijkse voedselbedeling.

 • Pamperbank

Bij de Pamperbank kunnen gezinnen met een Opstap-pas per twee weken 25 pampers krijgen aan 1 euro, indien luiers voorradig in de gevraagde maat. Dit voor hun kinderen t.e.m.5 jaar.

Heb je hierover nog vragen?

Neem contact op met Tochtgenoten op volgend mailadres tochtgenoten@hotmail.com of via het nummer 0456 24 26 41

Sport, jeugd en culturele verenigingen

leentje@hemiksem.beIn Hemiksem zijn er heel wat verenigingen en clubs waarbij je je kan aansluiten en een fijne hobby kan uitbouwen. Een overzicht van alle clubs en verenigingen kan je terugvinden in de Vrijetijdsgids. De Vrijetijdsgids kan je verkrijgen via de vrijetijdsdienst, alle verenigingen van je terugvinden via www.vrijetijdsdiensthemiksem.be

Met je Opstap-pas krijg je:

 • 50% van het lidgeld terugbetaald met een maximum van 100 euro per jaar (ook voor het lidgeld van een club/vereniging buiten Hemiksem)
 • Verenigingen in Hemiksem nemen vaak zelf ook een extra engagement voor leden met een beperkt budget, met je Opstap-pas heb je misschien nog recht op een ander voordeel bij je club. Een overzicht van alle deelnemende verenigingen en hun voordelen vind je op www.opstappas.be

Heb je hierover nog vragen? 

Neem dan contact op via het mailadres leentje@hemiksem.be of het nummer 03 288 26 20.

Iedereen Verdient Vakantie

Een leuk dagje weg of fijne vakantie plannen met een beperkt budget, dat kan via Iedereen Verdient Vakantie. Een overzicht van alle daguitstappen en vakantieverblijven kan je terugvinden op www.iedereenverdientvakantie.be.

Met je Opstap-pas kan je:

 • Een daguitstap of vakantie aanvragen bij Iedereen Verdient Vakantie via de medewerkers van het Huis van het Kind. 

Heb je hierover nog vragen?

Neem dan contact op met het Huis van het Kind op mailadres huisvanhetkind@hemiksem.be of op het nummer 03 288 26 20. 

Huisvuil

In Hemiksem sorteren we het huisvuil in restafval, PMD en GFT. Voor het sorteren van het huisvuil zijn er grijze vuilzakken voorzien voor restafval, blauwe voor PMD en een GFT-container (groenbak) voor GFT. Vuilzakken zijn in het Administratief Centrum te verkrijgen of bij verschillende handelaars in Hemiksem.

Met je Opstap-pas krijg je:

 • Aan het onthaal van het Administratief Centrum kan je 1 rol grijze vuilzakken aan de helft van de prijs aankopen. Je kan ook nog 2 rollen blauwe vuilzakken gratis ontvangen per gezin of alleenstaande. Toon je Opstap-pas en identiteitskaart bij het ophalen.
 • Bij het Gemeentemagazijn, G. Gilliotstraat 50, kan je een GFT-container aan de helft van de prijs aankopen. Toon je Opstap-pas en identiteitskaart bij het ophalen.


Contact

Sociale dienst OCMW

Sint-Bernadusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 80
E-mail: socialedienst@hemiksem.be

Enkel op afspraak

Openingsuren

Maandag - dinsdag:
9.00u - 11.00u
Woensdag:
Gesloten
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 11.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten