Menu


Juridische info & advies

Algemene juridische informatie of een eerste oriënterend juridisch advies.

Elk advies is gratis en strikt vertrouwelijk.

Welke vragen?

  • personen- en familierecht
  • huwelijk, samenlevingscontract
  • echtscheiding, onderhoudsgeld, …
  • adoptie
  • erfenissen, …
  • verbintenissenrecht
  • huur
  • contracten
  • schulden,…

Het betreft hier enkel rechtshulp in eerste lijn.

​Schuldbemiddeling

Heb je ernstige financiële problemen ? Kan je zelf je situatie niet meer op orde krijgen ?

Wend je dan in de eerste plaats tot de maatschappelijke assistenten van het OCMW Hemiksem. Zij zullen onderzoeken of er eventueel een budgetbegeleiding of budgetbeheer kan worden opgestart.

Zijn je schulden echter té groot en té talrijk? Kunnen ze niet meer op een duurzame manier afbetaald worden? Dan zullen zij je doorverwijzen naar de dienst Schuldbemiddeling.
Hier zal nagegaan worden of je in aanmerking komt voor een “Collectieve Schuldenregeling”. Indien dit het geval is, wordt de nodige hulp geboden voor het opstarten van deze procedure.


Contact

Vlotter

Colonel Silvertopstraat 15
2850 BOOM

Tel: 03 880 58 00
E-mail:
Website: https://www.vlotter.be/nl