Menu

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming streeft naar de vervanging of de aanvulling van het inkomen van de persoon met een handicap die, wegens zijn of haar handicap, niet in staat is een voldoende hoog inkomen te verwerven, of die bijkomende lasten te dragen heeft.

Ga naar de overheidswebsite 'Personen met een handicap'

Voor wie

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De persoon die een inkomensvervangende tegemoetkoming wenst, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Voorwaarden

 • voor wie ouder is dan 21 en jonger dan 65 jaar
 • wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  Uitzondering: als je niet bent ingeschreven in het bevolkinsregister kan je soms toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 • permanent in België verblijven
  Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner.
 • je vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur of OCMW
 • je kan jezelf laten vertegenwoordigen door een persoon die je volmacht geeft
 • een aanvraag moet je indienen vóór je 65 jaar wordt

Procedure

Je vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/12/2023, 26/12/2023, 01/01/2024, 02/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 16/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten