Menu

Financiële hulpverlening

Maatschappelijke Integratie (Leefloon en Tewerkstelling):

Vanaf 1 oktober 2002 is de nieuwe wet inzake het recht op maatschappelijke integratie van toepassing. Belgische meerderjarige inwoners of gelijk gestelden die werkelijk in Hemiksem verblijven, onvoldoende inkomsten hebben en niet in staat zijn deze zelf te verwerven, kunnen recht hebben op leefloon. Indien de inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Bovendien stelt het OCMW permanent een aantal personen te werk die recht hebben op leefloon zodat zij na deze tewerkstelling minstens aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding.

Vreemdelingen die geen recht hebben op maatschappelijke integratie kunnen enkel onder welbepaalde voorwaarden financiële hulp bekomen.

Voorschotten op sociale uitkeringen, loon:

Een inkomen, uit arbeid of uit sociale uitkeringen (werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding….) , kan door omstandigheden achterwege blijven. Het OCMW kan voorschotten toekennen op dit inkomen indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat dit inkomen noodzakelijk is om op een menswaardige manier te leven.
Het opzet is te bemiddelen bij de desbetreffende uitbetalingsinstellingen zodat de uitkeringen zo vlug mogelijk in orde komen. Nadat deze uitbetalingsinstellingen bevestigen dat er kan uitbetaald worden, worden de verleende voorschotten teruggevorderd.

Andere financiële hulp

Het OCMW kan uitzonderlijk bijkomende financiële middelen toekennen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Elke aanvraag wordt individueel bekeken.


Contact

​Sarah Schevenhals

Maatschappelijk assistent
03 288 26 82
sarah.schevenhals@hemiksem.be

Laura Beeckaert

Maatschappelijk assistent
03 288 26 84
laura.beeckaert@hemiksem.be

Sociale dienst OCMW

Sint-Bernadusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 80
E-mail: socialedienst@hemiksem.be

Enkel op afspraak

Openingsuren

Maandag - dinsdag:
9.00u - 11.00u
Woensdag:
Gesloten
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 11.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten