Afwijking wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens drie maanden dezelfde blijven. De handelaar of dienstverlener die zijn wekelijkse rustdag verandert, vermeldt dat op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze en dit minstens één week voor het begin van de maand waarin de wijziging van toepassing is.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Wat met “sluitingsuren”

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Welk regime geldt voor de nachtwinkels, belwinkels en wedkantoren ?

Voor nachtwinkels, belwinkels en wedkantoren voorziet het gemeentelijk uitbatingsreglement van 15 februari 2011 het volgende :

§ 1.  In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden vóór 18.00 u en na 02.00 u. 

§ 2.  In afwijking van artikel 6, d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot belwinkels en wedkantoren verboden vóór 07.00 u en na 19.00 u. 

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Het Lokaal Bestuur Hemiksem verleent jaarlijks goedkeuring voor de afwijkingen op de wekelijkse rustdag.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan.

In geen enkel geval worden individuele afwijkingen toegestaan.

Het schepencollege heeft voor 2024 volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd:

2024

Wintersoldenvan zondag 31 januari tot en met vrijdag 12 januari 2024
Valentijn - 14 februarivan maandag 5 tot en met woensdag 14 februari 2024
Pasen - 31 maartvan maandag 25 maart tot en met woensdag 3 april 2024
Moederdag - 12 meivan maandag 6 tot en met zondag 12 mei 2024
Vaderdag - 9 junivan maandag 3 tot en met zondag 9 juni 2024
Zomersoldenvan maandag 1 tot en met zaterdag 14 juli 2024
Moederdag - 15 augustusvan maandag 12 tot en met zondag 18 augustus 2024
Weekend van de Klant - 5 en 6 oktobervan maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober 2024
Allerheiligen - 1 novembervan woensdag 30 oktober tot en met zondag 3 november 2024
Eindejaarsfeestenvan zaterdag 21 tot en met dinsdag 31 december 2024
Naar top