Menu

Naar de lijst

Rivierpark Scheldevallei stap dichter bij erkenning als Nationaal Park

Gepubliceerd op
Durmevallei-©-André-Verstraeten_8530f8612595b8e71870ea51ce12b72d

Tien kandidaten dienden in het najaar bij de Vlaamse regering hun kandidatuur in voor een ondersteuning om door te groeien naar een Nationaal Park. Rivierpark Scheldevallei is samen met vijf andere door Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir op voordracht van een onafhankelijke jury uit deze kandidaten geselecteerd. 

De Scheldevallei is met de getijdennatuur langs de Schelde en haar zijrivieren de enige riviernatuur bij de resterende kandidaten. Midden 2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier Nationaal Parken erkennen uit de overgebleven deelnemers.

Prachtig stukje natuur ten midden van verstedelijking

Rivierpark Scheldevallei is een groot, aaneengesloten, samenhangend openruimtecomplex tussen Gent en Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke landschappelijke functie door de aanwezigheid van een divers aanbod aan natuur- , landbouw- en bosgebieden, ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. De riviervallei is structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de identiteit van de streek. Het gebied heeft hierdoor een hoge ecologische en toeristische potentie. Rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langsheen de Schelde te beschermen en te versterken tot een samenhangend netwerk.

Getijden en authentiek erfgoed als grootste troeven

Een Nationaal Park moet zich onderscheiden van de andere parken met een eigenheid en uniciteit op het niveau van de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden. Aan de Schelde zijn de getijden tot 170 kilometer landinwaarts voelbaar met op sommige plaatsen een verschil tussen eb en vloed van wel zes meter. Er wordt door Rivierpark Scheldevallei ook volop ingezet op de ontsluiting van het authentieke en typische erfgoed: oude meanders, turfputten, wielen, kastelen, steenbakkerijen, getijdemolens, pittoreske dorpen met waterfronten, nautisch erfgoed, …. Er valt heel wat te ontdekken in de Scheldevallei.

Begeleidingstraject

De zes geselecteerde kandidaten starten aan een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook ondersteuning. Op het einde van dit begeleidingstraject is het terug aan de jury. Maar een voldoende score op alle criteria zal geen zekerheid geven, aangezien maximaal vier Nationale Parken worden erkend. Indien meer parken voldoen, zal de rangschikking doorslaggevend zijn. 

Partners

Rivierpark Scheldevallei is een project met vele vaders en moeders. Twee grote steunpilaren zijn zeker het Sigmaplan en alle personen die met hart en ziel in dit gebied werken zoals de landbouwers, Natuurpunters, vrijwilligers van vzw Durme, jagers en vele, vele anderen.

Vandaag zijn bijna 40 partners betrokken, waarbij Hemiksem een van de gemeentelijke partners is.

Meer weten?

Je leest alle info op www.scheldesterkmerk.be

Foto: (c) André Verstraeten


;