Menu

Naar de lijst

Herdenk op 11 november mee Wapenstilstand

Gepubliceerd op
kerkhof

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het lokaal bestuur en de Confederatie van Vaderlandslievende Groeperingen Hemiksem op vrijdag 11 November, Wapenstilstandsdag, een hulde voor de plaatselijke gesneuvelden, gefusilleerden, opgeëisten, politieke gevangen en burgerslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Alle Hemiksemnaren zijn van harte uitgenodigd om aan deze hulde deel te nemen.

Programma
10.30 uur
Herdenkings- en vredesviering in de Sint-Niklaaskerk.
11.00 uur
Plechtigheid aan het oorlogsmonument van de gesneuvelden op de Gemeenteplaats.
11.15 uur
Optocht naar de begraafplaats in de Kerkstraat.
11.25 uur
Plechtigheid aan het erepark op de begraafplaats.


;