Menu

Naar de lijst

Gezocht: uitbater kinderdagverblijf

Gepubliceerd op
kinderopvang

De gemeente Hemiksem is op zoek naar een uitbater kinderdagverblijf, Landbouwweg 17. 

In de toekomstige nieuwbouw van de school in de Jan Sanderslaan kunnen alle kleuters van de hoofd- en de wijkschool worden opgevangen. Hierdoor komt op termijn de locatie van de wijkschool in de Landbouwweg leeg. Het gebouw en de omgeving van de wijkschool zijn ideaal voor het organiseren van een kinderdagverblijf.

De concessie zal worden gegund aan de meest geschikte kandidaat.

Concessie

De concessie verleent het recht, onder de voorwaarden bepaald in de (ontwerp-) concessieovereenkomst voor de uitbating van een kinderdagverblijf.

De gunning zal gebeuren aan de kandidaat die het best scoort op volgende drie criteria:

1) Kwaliteit van de invulling van de concessie

2) Vergoeding voor de concessiegever

3) Nieuwe kinderopvang

4) Bereidheid tot het organiseren van de buitenschoolse kinderopvang gedurende het voortraject

5) Ervaring in de kinderopvang 

De bepalingen van de concessieovereenkomst zijn onderhandelbaar.

Het voorstel voor de concessie moet uiterlijk op 26 mei 2021 om 10u00 ingediend worden op het volgende adres :

Gemeente Hemiksem
Algemene diensten
t.a.v. Kirsten Van Meirvenne
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM


;