Menu

Intergemeentelijk zwembad

Hemiksem bouwt samen met Aartselaar en Niel een intergemeentelijk zwembad op het sportcentrum in de Kleistraat in Aartselaar. Deze samenwerking is belangrijk om het schoolzwemmen in de regio te verzekeren. Naast schoolzwemmen ligt de nadruk op familiezwemmen.Nieuws

DOK~3. Dat wordt de naam van het nieuw intergemeentelijk zwembad voor Aartselaar, Hemiksem en Niel, dat begin 2022 de deuren opent.

"Dok" verwijzend verwijst naar "zwemdok", het plaatselijke dialect voor "zwembad". De "3" symboliseert de samenwerking tussen de drie gemeenten (Hemiksem, Niel en Aartselaar) voor de bouw en uitbating van dit zwembad. Het golvend streepje is dan weer een knipoog naar de typische golven van het zwembadwater.

Afgelopen zomer konden de inwoners van Hemiksem, Niel en Aartselaar mee stemmen op hun favoriete naam voor het nieuwe zwembad. Op de shortlist stonden naast "DOK~3" ook "Rupeldruppel", "Hemelaar", "HANIbad" en "Zwaahn" . "Rupeldruppel" bleek de favoriet van het publiek, maar aangezien dat al de naam is van een streekjenever uit de Rupelstreek, kon de naam niet weerhouden worden. Om verwarring te vermijden, koos de stuurgroep na rijp beraad voor de tweede optie met het meeste stemmen, DOK~3. De inzenders van beide namen mogen een uitnodiging voor de officiële opening van het zwembad verwachten en zullen dan in de bloemetjes gezet worden.

Om de naam kracht bij te zetten, ontwikkelden de partnergemeentes ook een logo met een dolfijn als eyecatcher. Die speelse look verwijst naar het hoofddoel van het zwembad: het aantrekken van gezinnen met kinderen. Het zwembad wordt dan ook een echt familiezwembad.

Bouw in laatste rechte lijn

En er is niet alleen een naam. Ook het nieuwe gebouw op het sportcentrum in de Kleistraat in Aartselaar, ziet er ondertussen uit als een echt zwembad. Zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad zijn ondertussen gevuld. Zo kan het water opwarmen en kunnen de installaties uitvoerig getest worden. De lockers en de individuele kleedkamers zijn geplaatst en de gevel werd geïsoleerd en afgewerkt met hout.

Wie popelt om het nieuwe zwembad te ontdekken zal nog heel even geduld moeten hebben. De opening is voorzien begin 2022.

Dok-3

FAQ

Vanwaar de budgetverhoging van 8 miljoen naar 11 miljoen euro?

Een jaar geleden werd een lastgevingsovereenkomst opgesteld om van start te kunnen gaan met de haalbaarheidsstudie naar een intergemeentelijk zwembad. Het vooropgestelde budget van 8 miljoen was een raming waar op dat moment de drie gemeenten zich in konden vinden. Tijdens de aanbestedingsprocedure werd het programma van eisen echter bijgesteld. Zo werd meer de nadruk gelegd op een duurzaam zwembad, waarbij duurzame technieken, flexibiliteit en integrale toegankelijkheid belangrijke criteria werden. Ook werden een aantal recreatieve elementen toegevoegd waardoor de doelgroep vergroot en dus ook de inkomsten toenemen. Dit zorgt ervoor dat de investeringskost van het zwembad hoger ligt, maar de exploitatiekosten zullen lager zijn.

Bovendien kende de minister van Sport ons een subsidie toe van € 1.062.000. Deze subsidie is hoger dan verwacht, waardoor de totale investeringskost weer daalt.

Mortsel bouwt een zwembad voor 8 miljoen euro. Waarom is dit zwembad dan zo duur?

Dit zwembad is niet te vergelijken met het zwembad van Morstel. Het zwembad van Mortsel is veel meer basic. Door intergemeentelijk samen te werken is de investeringskost voor elke gemeente echter goedkoper dan wanneer een gemeente alleen een zwembad zou bouwen. Intergemeentelijk samenwerken loont dus.

Draagt elke gemeente evenveel bij in de investering en exploitatie?

Als gastgemeente neemt Aartselaar met 53% de hoofdbrok voor haar rekening. Hemiksem, dat momenteel ook nog de kosten draagt van een eigen zwembad, neemt 30% voor haar rekening. Niel, dat momenteel geen budgetten heeft voor een zwembad en dus een zware financiële inspanning doet om het intergemeentelijk zwembad mee te realiseren, neemt 17% op.

Waarom geen zwembad met groot recreatie-aanbod? Dit spreekt de dag van vandaag toch meer aan?

De gemeenten willen in de eerste plaats een zwembad bouwen om schoolzwemmen te kunnen blijven garanderen aan hun inwoners. Een groot recreatiezwembad is hiervoor niet nodig. Bovendien zou de investeringskost dan alleen maar toenemen, wat niet haalbaar zou zijn voor de 3 gemeenten.

Vroeger was er sprake van een intergemeentelijk zwembad met Schelle, Boom en Rumst. Waarom hebben zij afgehaakt?

Hierop kunnen wij geen antwoord bieden. Deze vraag moet aan hen gesteld worden.

Echter blijft de deur open staan voor hen. Andere gemeenten zijn ook welkom in dit zwembad. Al is hier wel de voorwaarde dat schoolzwemmen vanuit andere gemeenten enkel toegestaan is, wanneer de gemeente een partnership aangaat. Ofwel investeren zij mee ofwel sluiten zij een geprivilegieerd partnership af. IGEAN zal samen met de gemeenten dit verder uitwerken.

Worden de toegangsticketten duurder? Wat met de prijs voor schoolzwemmen?

We hebben een raming gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Dit intergemeentelijk zwembad moet juist een garantie bieden voor schoolzwemmen in de regio. Uit onze ramingen blijkt dat schoolzwemmen tegen een laag tarief mogelijk blijft.

Het nieuwe zwembad komt op de plaats van de speeltuin. Wordt er een nieuwe speeltuin voorzien?

In de opdracht van de projectontwikkelaar is de omgevingsaanleg op het terrein niet inbegrepen. Dit zal de gemeente Aartselaar op zich nemen. De gemeente Aartselaar heeft plannen om op de weide naast het intergemeentelijk zwembad een natuurspeeltuin te voorzien.

Brengt de bouw van het zwembad veel hinder mee? Blijft het bestaande zwembad toegankelijk?

Uiteraard zal de bouw van het zwembad hinder met zich meebrengen. Echter zal de werforganisatie volledig op de site van de speeltuin kunnen plaatsvinden waardoor de hinder tot een minimum beperkt blijft. Het huidige zwembad zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. De werf en het werfverkeer zullen volledig gescheiden zijn van de site van het bestaande zwembad.

Wie gaat het zwembad uitbaten?

De drie gemeenten kiezen voor een intergemeentelijke uitbating. We bekijken nog of dit door IGEAN of in een andere samenwerkingsvorm zal zijn.

Hoe zien jullie de intergemeentelijke uitbating in de praktijk?

Dit zal de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. Er zal een beleidsgroep worden opgezet waarin de 3 gemeenten vertegenwoordigd zijn. Deze beleidsgroep zal de financiële cijfers opvolgen en belangrijke knopen wat betreft exploitatie doorhakken.

Waarom wordt er nog steeds met fossiele brandstoffen gestookt? Is dat de dag van vandaag nog wel te verantwoorden?

We hebben andere opties bekeken, zoals bv een warmtekrachtkoppeling. Echter bleek dat de terugverdientijd hiervan niet opwoog tegen de investeringskost. Echter heeft de architect heel wat inspanningen gedaan naar duurzaamheid toe. Zo is er een spoelwaterrecuperatie-

unit voorzien waardoor er 60% minder waterverbruik is en is sterk ingezet of hernieuwbare energie via zonnepanelen. Hierdoor wordt aan de BEN-eisen voldaan.

Is er een cafetaria voorzien in het zwembad?

Op de site zijn reeds een aantal cafetaria aanwezig, bijvoorbeeld in ’t Sportzicht. Er is dan ook geen nood aan een uitgebreide cafetaria in het zwembad zelf. Wel is er een beperkte cafetaria voorzien zodat bezoekers toch iets kunnen drinken of een kleine snack kunnen eten.

Wie gaat de cafetaria uitbaten?

Dat zal de komende maanden nog besproken worden samen met het verhaal rond de exploitatie. Het ontwerp is erop voorzien dat zowel eigen personeel de cafetaria kan uitbaten als uitbating door externen mogelijk is.

In een persbericht was sprake van een werkingskost van IGEAN van 100.000 euro. Dit is een groot bedrag. Kon de gemeente deze kost niet vermijden door zelf de projectregie te voeren?

We zitten hier met een complex dossier. Enerzijds hebben we de concurrentiegerichte aanbestedingsprocedure, wat een vrij nieuwe procedure is waar IGEAN reeds ervaring mee had en ons bijgevolg hierin kon bijstaan. Anderzijds zitten we met het intergemeentelijk verhaal. Dan is het interessant om een onafhankelijke partij mee aan tafel te hebben.

Momenteel is er reeds een parkeerproblematiek op de site in de Kleistraat. Bij een intergemeentelijk zwembad zal de parkeerdruk alleen maar toenemen. Is hierover nagedacht?

Bij de opdracht van de projectontwikkelaar is de aanleg of heraanleg van een parking niet voorzien. De gemeente Aartselaar wil de omgevingsaanleg van het zwembad in het grotere geheel bekijken, namelijk een doordacht omgevingsplan voor de hele sportsite. De parkeerproblematiek wordt hierin meegenomen.

In welke mate waren de scholen en clubs uit de omgeving betrokken bij de keuze van het ontwerp?

In het verleden is een zeer uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bepalen waaraan het intergemeentelijk zwembad moet voldoen. Scholen en clubs uit de omgeving hebben toen een uitgebreide enquête gekregen. Toen was er echter nog sprake van een intergemeentelijk zwembad voor de hele Rupelstreek. Dit programma van eisen is vervolgens aangepast om te komen tot een intergemeentelijk zwembad voor Aartselaar, Hemiksem en Niel.

Wat gebeurt er met het personeel van het zwembad van Hemiksem wanneer dit zwembad sluit? Is er een oplossing voor hen?

In principe zijn onze redders multi-inzetbaar en kunnen zij dus ook voor andere jobinvullingen ingezet worden binnen de gemeente. In het nieuwe, intergemeentelijk

zwembad zal plaats zijn voor 5 redders. We hebben van Aartselaar en Niel de bevestiging dat er plaats is voor hen in het nieuwe zwembad.


Contact

Vrijetijdsdienst

Sint- Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 96
E-mail: vrijetijd@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

De Vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.

De gemeentelijke sporthal en de verschillende sportvelden vind je aan de Atletiekstraat 1 in Hemiksem. Het intergemeentelijke zwembad DOK~3 vind je aan de Kleistraat 204 in Aartselaar.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten