Verhuren via Airbnb

Verhuren via Airbnb wint aan populariteit! Steeds meer mensen kiezen ervoor een kamer, appartement of woning te verhuren via het online platform. Onze gemeente en regio kent een stijgend aantal aanbiedingen op het platform Airbnb. Daarom willen we je graag informeren over enkele belangrijke aandachtspunten.

Meldingsplicht

Als je een verblijf wil verhuren aan toeristen moet je in Vlaanderen voldoen aan de regels van het Vlaams Logiesdecreet. Elke kamer, appartement of woning die wordt aangeboden via Airbnb door een particulier of rechtspersoon moet gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen, ook al gebeurt dit slechts éénmalig., De aanmelding gebeurt via de website van Toerisme Vlaanderen.

Minimale veiligheid garanderen

Het Vlaamse Logiesdecreet legt een aantal basisvereisten vast voor de veiligheid en kwaliteit. Deze vereisten gelden voor elke accommodatie waar toeristen tegen betaling kunnen overnachten.

Brandveiligheid

Je logies moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Als aanbieder van een Air BnB moet je dit aantonen in de vorm van een brandveiligheidsattest. Daarnaast beschik je ook over een brandverzekering voor het gebouw en inboedel en over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Je plaats ook rookmelders op elke bouwlaag en je zorgt voor CO meters. Zorg ook voor een brandblusapparaat. Het is belangrijk dat de nooduitgang goed aangeduid is, zodat de gast in geval van brand vlot de uitweg vindt.

Conformiteit

Het pand waarin de toeristische logies is gelegen moet voldoen aan de minimale basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid (conformiteit), opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Enkele aandachtpunten: voorzie een leuning aan de trap, zorg voor een veilige elektrische installatie en een veilig verwarmingstoestel, ….
Is de checklist ‘Woningscan in 1-2-3’, kan je de basisnormen nalezen. De checklist is terug te vinden op de website van IGEAN. Daarnaast moet er ook voldaan worden aan de stedenbouwkundige regels, indien noodzakelijk zal er een functiewijziging moeten aangevraagd worden.

Naar top