Veilige schoolomgeving

Na de zomervakantie verandert het straatbeeld in de schoolomgevingen en wordt het plots opnieuw een heel stuk drukker. Bij de start van het nieuwe schooljaar lanceert het gemeentebestuur een mobiliteitscampagne gericht op twee belangrijke pijlers: verkeersveiligheid rondom scholen en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Acties

Binnen dit ruime kader wordt de campagne ‘Hemiksem Fietst! …veilig terug naar school’ in het leven geroepen, met volgende concrete acties:

  • vervanging van de spandoeken ‘Veilig terug naar school’.
  • verdeling van pakketten met affiches aan alle Hemiksemse scholen.
  • fietscontroles.
  • vaste fietsroute.

Het lokaal bestuur wil graag het gebruik van de fiets onder de inwoners, vooral onder de schoolgaande jeugd, aanmoedigen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving, met minder CO2-uitstoot en een verbeterde levenskwaliteit

Zone 30

In de omgeving van alle Hemiksemse scholen wordt de snelheid beperkt tot 30 km per uur. Soms gebeurt dat permanent, met vaste borden. Op andere plaatsen gebeurt het enkel op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij de start en het einde van de schooldag, door middel van variabele borden. Buiten de schooluren mag je daar dan bijvoorbeeld weer 50 kilometer per uur rijden.

Er zijn aan schoolomgevingen drie types zone 30 mogelijk.

  • Een klassieke zone 30: een aantal straten met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur, waarbinnen ook een school ligt.
  • Een schoolomgeving zone 30 met vaste borden: hier geldt 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
  • Een variabele schoolomgeving zone 30: op bepaalde tijdstippen mag je er niet sneller dan 30 km per uur, bijvoorbeeld op weekdagen voor en na de schooluren. Borden maken de automobilist daarop attent.

Per schoolomgeving kan slechts één soort bord worden gebruikt: ofwel vaste borden ofwel variabele borden. Sommige scholen hebben evenwel twee uitgangen. Als die uitgangen ver genoeg uit elkaar liggen dan moeten er twee afzonderlijke schoolomgevingen worden aangeduid, één per uitgang. Sommige scholen liggen dan weer aan een gewestweg. Hoe deze schoolomgevingen worden ingericht bekijken de verantwoordelijken meestal geval per geval. 

Schoolbereikbaarheidskaart

De schoolbereikbaarheidskaart is een duidelijk, overzichtelijk plan dat de meest veilige schoolroutes aangeeft. In een oogopslag vind je de wegen die al dan niet geschikt zijn om veilig en aangenaam per fiets of te voet naar school te gaan.

Schoolbereikbaarheidskaart.pdf295,1 Kb(pdf)

Gerelateerde items

Naar top