Toelating voor losse standplaats op een openbare markt

Inhoud

Een losse standplaats op een openbare markt is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement. De gemeente bepaalt autonoom de werkwijze voor de toewijzing van de losse standplaatsen en legt de bepalingen vast in haar gemeentelijk reglement.

Procedure

De losse standplaats kan toegewezen worden:

 • op de marktdag zelf

 • voorafgaand aan de marktdag via een voorinschrijving

Toewijzing op de marktdag zelf

De losse standplaatsen worden toegewezen op de marktdag zelf:

 • via loting

 • of op basis van de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Als er twee of meer kandidaten gelijktijdig aankomen, wordt de toewijzing beslist via loting.

De toewijzing op de dag van de markt zelf kan alleen als de houder van een machtiging ambulante handel als werkgever fysiek aanwezig is.

Toewijzing op basis van voorinschrijvingen

De losse standplaatsen worden toegewezen op basis van (voorafgaande) voorinschrijvingen.

Documenten

Voor beide opties geldt dat de volgende documenten worden gecontroleerd:

 • een kopie van een machtiging als werkgever

 • een kopie van jouw eID

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van de toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Kostprijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijke belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

Aanvraag losse standplaats

De aanvraag voor een losse standplaats kunt u sturen naar markt@hemiksem.be. U ontvangt dan een bevestiging of er al dan niet een plaats is voor uw kraam.

Gebruiksreglement markt

Hier kan je het reglement 'Retributie met betrekking tot het innemen van openbaar domein tijdens kermisattracties, spellen en kramen' raadplegen.

Naar top