Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Online aanvragen

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig.

Het aanleggen van een geveltuin is een leuke kleinschalige manier om bij te dragen aan een beter klimaat.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vind je in artikel 3 van het regelement wat je hier (link invoeren) kan bekijken.

Procedure om de toelating te bekomen

Voor je aan de slag kan, moet je een toelating aanvragen.

Je tekent een plan van het voetpad voor je woning waarop je de tegeltuin tekent en alle afmetingen aanduid (tegeltuin, breedte voetpad, breedte van de gevel). Je neemt ook een foto waarop gans de voorgevel en voetpad te zien is en je vult het aanvraagformulier in.

Deze documenten laad je op in het online formulier via het digitaal loket.

Na het ontvangen van je aanvraag gaan we kijken of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of er geen belemmeringen zijn.

Het schepencollege levert de vergunning die we je bezorgen.

Uitvoering van de werken

Om je te ontlasten van de uitvoering van de werken en om de kwaliteit van de uitvoering te garanderen werd er beslist dat enkel de gemeentediensten de werken mogen uitvoeren. De aanleg van de tegeltuin is gratis.

De gemeentedienst plant de uitvoering van de werken in.

Aanplanting en onderhoud

Wanneer je de geveltuin aanplant moet je rekening houden met de voorwaarden die vermeld staan in het reglement. Daarin kan je ook vinden wat we aan onderhoud ervan verwachten.

Reglement

Hier kan je het 'Reglement aanleg straatgeveltuin' raadplegen.

Naar top