Struikelsteen aanvragen

Online aanvragen

Struikelstenen zijn fysieke gedenktekens ter nagedachtenis van slachtoffers van het nationaal-socialisme tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog. Een struikelsteen wordt geplaatst in het voetpad voor de vroegere woon-, werk- of studeerplaats van mensen die door de nazi’s werden verdreven, gedeporteerd en vermoord of tot zelfmoord werden gedreven. Het is een betonnen steen van 10x10cm, bedekt met een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum en eventueel plaats en datum van overlijden van het slachtoffer zijn gegraveerd. Struikelstenen kunnen makkelijk ingepast worden in de bestaande bestrating en voetpaden. Je kan er dus niet écht over struikelen.

Kunstproject en gedenkteken

De struikelstenen, of ‘Stolpersteine’ in het Duits, zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Sinds de eerste steenlegging in 1995, liggen er in Europa nu al meer dan 90.000 stenen verspreid over meer dan 25 landen. Het plaatsen van een struikelsteen is een privé-initiatief. De kosten van de struikelsteen zelf zijn voor de aanvrager. Als lokaal bestuur engageren we ons om de gedenksteen gratis te plaatsen.

Voorwaarden

  • Je bent een natuurlijk persoon (als particulier of namens een feitelijke vereniging) of een organisatie met rechtspersoonlijkheid.
  • Je hebt (de nabestaanden van) het slachtoffer op de hoogte gebracht.
  • Je bestelt na goedkeuring van je dossier zelf de struikelsteen bij de stichting van Gunter Demnig.

Procedure

Je vult het online formulier in.

Je vult je eigen gegevens en motivatie in. Daarnaast bezorg je ook de informatie van het slachtoffer, de gegevens die op de struikelsteen vermeld zullen worden en de goedkeuring van (de nabestaanden van) het slachtoffer. Als laatste vermeld je de locatie waar je de struikelsteen wil laten plaatsen en voeg je een foto toe van het voetpad. Hierop moet het huisnummer duidelijk zichtbaar zijn.

Je aanvraag wordt behandeld

We gaan na of het dossier volledig is en of de gegevens van het slachtoffer correct zijn. Als je dossier volledig is, wordt bekeken of de locatie geschikt is. Binnen een periode van zes weken na het indienen van de aanvraag wordt een beslissing genomen en word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Is je aanvraag goedgekeurd?

Dan brengen wij de eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de struikelsteen geplaatst kan worden, op de hoogte. Je zorgt vervolgens zelf voor de bestelling en betaling van de struikelsteen bij de “Stiftung Spuren – Gunter Demnig”. Alexander Stukenberg (D) is verantwoordelijk voor de coördinatie en productie in de BeNeLux. Contact: benelux@stolpersteine.eu.

Plaatsing struikelsteen

Het lokaal bestuur staat in voor de plaatsing van de struikelsteen. De plaatsing gebeurt kosteloos en binnen zes maanden nadat de aanvrager de struikelsteen heeft afgeleverd, behalve bij bijvoorbeeld een geplande heraanleg van de locatie.

Ceremonie organiseren

Als aanvrager mag je een ceremonie organiseren op de plaats waar de struikelsteen is gelegd. Dit kan op het moment van de plaatsing of op een later moment, bij wijze van inhuldiging. Je maakt hierover tijdig de nodige afspraken met de gemeente.

Reglement

Hier vind je het reglement 'toelating plaatsen struikelsteen'. 

Naar top