Stemmen met een volmacht

Inhoud

Voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er opkomstplicht. Als je niet in staat bent om naar de stembus te gaan en geen volmacht verleent, kan je vervolgd worden door de politierechter.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober 2024 is stemmen niet langer verplicht. Als je je die dag niet naar de stembus kan begeven, kun je een volmacht geven, maar dat is niet meer verplicht.

Hoe volmacht aanvragen ?

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. Hieronder lees je om welke redenen je kan stemmen via volmacht, hoe je het volmachtformulier correct invult en hoe de volmachtkrijger in jouw plaats gaat stemmen.

Er zijn 7 mogelijke redenen om een volmacht te krijgen:

 1. Ziekte of handicap
 2. Beroepsredenen (verblijf in het buitenland of beroepsopdracht in België)
 3. Activiteit als zelfstandige
 4. Vrijheidsberoving / detentie
 5. Deelname aan religieuze activiteit
 6. Studieredenen
 7. Tijdelijk verblijf in het buitenland

Redenen voor volmacht

Voor elk van bovenstaande redenen werk je met het voorziene volmachtformulier. De redenen voor de volmacht moeten op dit volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. Door een geneesheer voor volmacht omwille van ziekte/handicap
 2. Door de werkgever voor volmacht omwille van beroepsredenen
 3. Door het gemeentebestuur voor volmacht omwille van activiteit als zelfstandige
  Extra: hiervoor moet je jouw ondernemingsnummer en verklaring op eer meenemen.
 4. Door detentiecentrum voor volmacht omwille van vrijheidsberoving
 5. Door religieuze instelling voor volmacht omwille van uitoefening godsdienstbeleving
 6. Door onderwijsinstelling voor volmacht omwille van studieredenen
 7. Door gemeentebestuur voor volmacht omwille van tijdelijk verblijf buitenland
  Extra: hiervoor moet je bewijsstukken (vb. vliegticket, hotelreservatie) of verklaring op eer meenemen.

Hoe het volmachtformulier invullen?

Het volmachtformulier bestaat uit 4 delen en vul je in als volgt:

 • 1ste deel: invullen gegevens van de volmachtgever
 • 2de deel: invullen en laten ondertekenen door attestverlener (geneesheer, werkgever, gemeente, …)
 • 3de deel: invullen gegevens van de volmachtkrijger
 • 4de deel: invullen en ondertekenen door volmachtgever én volmachtkrijger

Je bezorgt dit ingevuld en ondertekend volmachtformulier aan de volmachtkrijger want hij moet dit meenemen naar het stembureau. Een kiezer kan ook max. één volmacht toegewezen krijgen.

Hoe gaan stemmen met volmacht?

Op verkiezingsdag:

 • De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen in zijn/haar toegewezen stembureau. Hij neemt daarvoor zijn oproepingsbrief en identiteitskaart mee.
 • Na stemming wordt zijn oproepingsbrief afgestempeld.
 • De volmachtkrijger verplaatst zich vervolgens naar het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen.
 • De volmachtkrijger toont daar zijn afgestempelde oproepingsbrief, volmachtformulier en zijn identiteitskaart.
 • De volmachtkrijger stemt vervolgens in naam van de volmachtgever.

Volmachtformulieren

Volmachtformulier verkiezingen van 9 juni 2024

Volmachtformulier juni 2024175,8 Kb(pdf)

Volmachtformulier juni 2024 - Europese burger171,3 Kb(pdf)

Bijlage - verklaring op eer - juni 2024138,8 Kb(pdf)

Volmachtformulieren verkiezingen van 13 oktober 2024

Volmachtformulier oktober 2024144,9 Kb(pdf)

Bijlage - Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland - oktober 2024152,2 Kb(pdf)

Bijlage - Attest schipper, marktkramer - oktober 2024152 Kb(pdf)

Naar top