Stemmen bij verkiezingen

Inhoud

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).

 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Opgelet: Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement.

EU-Burger & Niet EU-Burger Verkiezingen 13 oktober 2024

De volgende lokale verkiezingen in België worden gehouden op 13 oktober 2024 . Elke zes jaar kunnen burgers zo kiezen wie er in de gemeenteraad komt te zitten.

Bent u een Europees onderdaan of derdelander en woont u in Hemiksem, kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen.

Voorwaarden

Om aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vier voorwaarden voldoen :

 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben - voor derdelanders 5 jaar verblijf;

 • Minstens 18 jaar oud zijn;

 • Over stemrecht beschikken;

 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Procedure

Uiterlijk op 31 juli 2024 dient u :

 • online

 • het aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart afgeven in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem.

 • per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart per post naar het volgende adres: gemeente Hemiksem, dienst Burgerzaken, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

 • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier en stuur het samen met een kopie van uw identiteitskaart naar bevolking@hemiksem.be.

Bewijsstukken

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Je hebt jouw oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij jouw gemeente. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Contacteer jouw gemeente voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen jouw identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van jouw identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Procedure

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2024. Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

Je moet stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet jouw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar jouw vorige adres.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch jouw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info

In 2024 worden twee verkiezingsdagen georganiseerd: één voor de Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 9 juni en één voor de lokale verkiezingen (provincieraad en gemeenteraad) op zondag 13 oktober.

De verkiezingen zullen plaatsvinden op de locatie Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27.

De stemming zal digitaal gebeuren en opgenomen worden in 9 stemburelen.

Bij de verkiezingen van juni 2024 is er stemplicht en zullen de kiezers hiervoor een oproepingsbrief ontvangen.

Voor de verkiezingen van oktober 2024 is er stemrecht en zal de bevolking hiervoor een uitnodiging ontvangen. De stemplicht vervalt dus.

De openingsuren van de stemburelen voor de verkiezingen van 09 juni zijn van 08u00 tot 16u00.

Gerelateerde items

Naar top