Sociaal internetaanbod

Sinds 1 maart  2024 kan een “sociaal internetaanbod ” aangevraagd worden bij een operator voor vast internet. Met het sociaal internetaanbod kan je surfen aan een snelheid van minstens 30 Mbps en krijg je een downloadvolume van 150 GB. Het kost 19 euro per maand voor vast internet  en tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’.

Deze regeling vervangt het oude sociaal tarief telecom.

Ga naar de website van het BIPT

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent gedomicilieerd in België; 
 • Jij of een lid van je huishouden maakt nog geen gebruik van het recht op het sociaal tarief volgens het oude regime of van het nieuwe sociaal internetaanbod;
 • jij of een lid van je huishouden behoort tot één van de volgende categorieën van personen die recht hebben op het sociaal internetaanbod:
  • categorie 1: jij of een lid van je huishouden krijgt financiële hulp van het OCMW
  • categorie 2A: jij of een lid van je huishouden krijgt een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap
  • categorie 2B: jij of een lid van je huishouden krijgt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
  • categorie 2C: jij of een lid van je huishouden heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt een zorgtoeslag
  • categorie 3: jij of een lid van je huishouden krijgt van de Federale Pensioendienst een IGO of gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Procedure

Als je denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet je dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. Je moet je identificeren met je identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator). Dan wordt er een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie. Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator jou een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

Naar top