Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Wanneer er geen erfgenamen zijn om de begrafenis te regelen en er zijn onvoldoende financiële middelen om deze te betalen, kan je je richten tot onze sociale dienst.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.

Bewijsstukken

  • Best breng je, bij het eerste contact met het OCMW, al jouw identiteitskaart mee.

    Als je een van de erfgenamen bent en je hebt onvoldoende financiële middelen om de begrafenis te betalen, dan breng je best ook al documenten mee die dit kunnen bewijzen, zoals rekeninguittreksels en loondocumenten. Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog andere documenten vraagt.

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW.

  • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en de vraag bekijken.

  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen wat betreft de (financiële) situatie van de overledene en de eventuele erfgenamen.

  • Er kan beslist worden dat de gemeente/het OCMW begrafenis zal regelen en de kosten ten laste zal nemen. In dat geval zal men een minimale begrafenis voorzien.

Naar top