Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

Agenda 

De agenda van de vergaderingen van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt vooraf gepubliceerd in Meeting.burger. 

Agenda raadplegen

Besluiten en notulen bekijken

Je kan de besluiten en notulen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn online raadplegen in Meeting.burger. 

Besluiten en notulen raadplegen

Verloop 

In principe vergaderen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn elke 3de dinsdagavond van de maand om 20 uur. De voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zit de vergaderingen voor. Ter voorbereiding van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden er raadscommissies gehouden. De raadscommissies bereiden de besprekingen in de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor en formuleren adviezen en voorstellen. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen. De vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de voorbereidende raadscommissies zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. Je kan ze dus bijwonen.

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kunnen debatteren en besluiten nemen over alles wat van gemeentelijk belang is.

Locatie

Raadzaal in het administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen besluiten van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kan een klacht worden ingediend. Hier vind je meer info over een klacht indienen. 

Samenstelling

Luc Bouckaert CD&V - Groen

Contact
Adres
Moerelei 2 , 2620 Hemiksem
Tel.

Luc Bouckaert (CD&V - Groen) is de burgemeester van Hemiksem. Hij is bevoegd voor: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie en openbare werken.

Functies

Burgemeester

Jenne Meyvis CD&V - Groen

Contact
Adres
Lindelei 94 , 2620 Hemiksem
Tel.

Jenne Meyvis (CD&V - Groen) is de eerste schepen van Hemiksem. In afwezigheid van de burgemeester is het de eerste schepen die als 'waarnemend burgemeester' zijn taken overneemt. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit, industrie en dierenwelzijn.

Functies

Eerste schepen

Kris Verbeeck CD&V - Groen

Contact
Adres
Heiligstraat 139 , 2620 Hemiksem
Tel.

Kris Verbeeck (CD&V - Groen) is tweede schepen van het  gemeentebestuur Hemiksem. Zijn bevoegdheden zijn: jeugd, verenigingsleven, sport, middenstand en economie. Tevens is hij bevoegd voor toerisme en feestelijkheden.

Functies

Tweede schepen

Stefan Van Linden Vooruit soc beweging

Contact
Adres
Delvauxstraat 12 , 2620 Hemiksem
Tel.

Derde schepen is Stefan Van Linden (Vooruit). Hij is bevoegd voor onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, wonen en personeel.

Functies

Derde schepen

Jo Van Havere CD&V - Groen

Jo Van Havere (CD&V Groen) is de vierde schepen van Hemiksem. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking, diversiteit, cultuur, erfgoed en patrimonium. 

Functies

Vierde schepen

Annick De Wever CD&V - Groen

Vijfde schepen Annick De Wever (CD&V - Groen) is bevoegd voor financiën, sociale zaken, gezin en senioren. Tevens is zij voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Functies

Vijfde schepen

Thierry Moeskops N-VA

Functies

Lid
Naar top