Opcentiemen ongeschikte of onbewoonbare woningen

Wij vestigen opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen.

Met het vestigen van deze opcentiemen heffen we een verhoging op de Vlaamse heffing die je automatisch mee zal betalen. Je moet voor deze opcentiemen geen verdere actie ondernemen. Voor verdere vragen in verband met deze belasting verwijzen wij door naar de Vlaamse Belastingsdienst.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen' raadplegen.

Naar top