Opcentiemen leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

We vestigen opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Hiermee heffen we een verhoging op de Vlaamse heffing die je automatisch mee zal betalen. Je moet voor deze opcentiemen dus geen verdere actie ondernemen. Voor verdere vragen in verband met deze belasting verwijzen wij door naar de Vlaamse Belastingsdienst.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten' raadplegen.

Naar top