Menu

Naar de lijst

Wijziging systeem Vlaamse renovatiepremie

Gepubliceerd op
Renovatie

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt bewoners-eigenaars die hun eigen en enige woning grondig willen renoveren.

De woning moet in Vlaanderen liggen, minstens 25 jaar oud zijn en de kostprijs van de werken moet minimaal 10.000 euro (exclusief btw) bedragen. Naast deze voorwaarden gelden er voor de aanvragers ook inkomensgrenzen om voor de premie in aanmerking te kunnen komen.

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de ingediende facturen en bedraagt 20% of 30% (hangt af van het gezamenlijk belastbaar inkomen) van de aanvaarde kostprijs van de werken maar kan niet hoger zijn dan 10.000 euro.

Alleen renovatiewerkzaamheden aan de hoofdbouw of aanbouw van een bestaande woning komen in aanmerking. Voor werkzaamheden aan losstaande bijgebouwen kan je geen premie krijgen.

De Vlaamse regering besliste op 3 oktober 2014 om de Vlaamse renovatiepremie te wijzigen. De Vlaamse renovatiepremie wordt voortaan een belastingsvermindering. 

Op 29 oktober 2014 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist tot stopzetting van de Vlaamse renovatiepremie. In tegenstelling met de eerdere beslissing zal de renovatiepremie stopgezet worden op 1 december in plaats van op 1 november.

Vanaf 1 december gaat het dan om een belastingaftrek. Voor die datum moet de aanvraag binnen zijn voorzien van facturen of een contract met een aannemer. Het aanmeldingsformulier bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning kan je indienen tot en met 30 november 2014.
Je hebt vervolgens tijd tot en met 28 februari 2015 om de facturen met betrekking tot de afgesloten aannemingscontracten en/of geplaatste bestellingen voor materialen in te dienen.

Hier lees je alles over de nieuwe regeling.

Downloads


;