Menu

Naar de lijst

Wegenwerken in Hemiksem

Gepubliceerd op
Wegenwerken

14 SEPTEMBER - Vanaf vrijdagavond 16 september tot en met woensdagochtend 21 september plant Infrabel onderhoudswerken aan de spoorwegovergang in de Kerkstraat. De werken gaan van start 16 september om 22 uur 's avonds en het einde is voorzien op 21 september om 6 uur 's morgens.

Tijdens deze periode wordt de spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien, aangegeven door wegwijzers. Vragen over de werken: mobiliteit@hemiksem.be

25 augustus - Update werken Moerelei: de aannemer laat weten dat hij de werken nog niet kon aanvangen. Op maandag 29 augustus zullen de werken effectief starten en wordt het voorste deel van de Moerelei, vanaf de grens met de Sint-Bernardsesteenweg, dus afgesloten voor doorgaand verkeer.

17 augustus - De voetpaden aan beide zijden van de Heiligstraat worden volop heraangelegd. Deze week wordt het voetpad ter hoogte van de Zonnekesschool (Heiligstraat 6) heraangelegd tot aan de grens met de Tuitboslei. Nadien wordt het voetpad aan de kant van de even huisnummers verder heraangelegd, om tot slot het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers onder handen te nemen.

Respecteer zeker de tijdelijke en plaatselijk beperkte parkeerverboden, zodat de werken goed kunnen opschieten.

16 augustus - Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 21 oktober vinden er nutswerken plaats in het voorste deel van de Moerelei, vanaf de grens met de Sint-Bernardsesteenweg. Er zal in deze periode geen doorgang zijn voor verkeer tussen de kruispunten Sint-Bernardsesteenweg/Moerelei en Moerelei/Tulpenlaan. Een omleiding is voorzien en duidelijk aangegeven.

Vragen over de werken: mobiliteit@hemiksem.be

4 augustus - Van dinsdag 9 augustus tot dinsdag 16 augustus 2022 is de G. Gilliotstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, wegens werken aan de watertoevoer. Er is een omleiding voorzien, aangegeven door wegwijzers.

Het recyclagepark, de brandweerkazerne en het gemeentemagazijn zijn in deze periode enkel bereikbaar via de Bosstraat.

27 JUNI - Op maandag 4 juli starten de herstellingswerken van de verzakking in de rijweg ter hoogte van Heiligstraat nr. 2-Heiligstraat nr. 6. De werken zullen duren tot en met vrijdag 15 juli. Tijdens de werken is er een omleiding voor doorgaand verkeer.

18 MEI - Door de hevige regenval is er één rijstrook in de UNO-laan voor een stuk niet berijdbaar. Het verkeer dat van de Gemeenteplaats komt moet via de Parklaan omrijden.

12 SEPTEMBER - Update asfalteringswerken

Zoals we eerder communiceerden zullen er op maandag 13 september asfalteringswerken plaatsvinden op het kruispunt van de Kleidaallaan en de UNO-laan.

Het volledige kruispunt zal afgesloten zijn van maandag 13 september 19 uur tot dinsdag 14 september 6 uur.

De aannemer start al met voorbereidende werken op maandag 13 september vanaf 9 uur. Tijdens deze werken wordt er tijdelijk één rijstrook afgesloten. Via tijdelijke verkeerslichten zal men beurtelings doorgang hebben tot 19 uur.

Fietsers en voetgangers zullen tijdens de werken steeds doorgang hebben.

Deze werken zullen tijdelijk verkeershinder meebrengen, de werken zijn echter noodzakelijk om de asfaltschade en de spoorvorming te herstellen. 

9 SEPTEMBER - Update asfalteringswerken

De aannemer laat ons net weten dat hij morgenvroeg (vrijdag 10 september) nog tijd nodig heeft om de wegmarkering af te werken en de eindopkuis te doen.

De werkzaamheden werden vandaag fel gehinderd door het verkeer dat de signalisatie negeerde.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst mobiliteit: mobiliteit@hemiksem.be

6 SEPTEMBER - Update asfalteringswerken

De eerder aangekondigde werken op het kruispunt U.N.O. Laan en Kleidaallaan zullen vanavond 6 september niet aanvatten. Deze werken zijn verplaatst naar 13 september (tussen 19u en 6 uur).

N148

Zoals we eerder hebben gecommuniceerd, start de aannemer morgen met het aanleggen van de toplaag. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken zal er in twee fase gewerkt worden.
- Fase 1: dinsdag 7 september: gedeelte Hoboken tot Terlochtweg
- Fase2: woensdag 8 september (vanaf 16 uur) gedeelte Terlochtweg tot kruispunt Callebeekstraat
In beide fases zullen fietsers en voetgangers doorgang hebben. Vanaf donderdag 9 september zal na de opkuis de rijweg terug vrijgegeven worden.


30 AUGUSTUS -  De asfalteringswerken en de aanleg van de fietsveilige oversteek op het kruispunt van de Arendweg en de Bredestraat verlopen volgens planning.

Vanaf 1 september start de aannemer met het afschrapen van de rijweg van de Antwerpse steenweg en de Bredestraat.

Als er geen onvoorziene omstandigheden zijn en alles volgens planning verloopt zal op dinsdag 7 september de nieuwe toplaag gegoten worden.
Op woensdag 8 september zal men de nodige wegmarkeringen aanbrengen zodat op donderdag 9 september de weg terug open is voor alle verkeer.

Voetgangers en fietsers hebben tijdens deze werken steeds doorgang op de Antwerpse steenweg en de Bredestraat.

We hebben deze werken zoveel als mogelijk gepland in de zomervakantie. Ze zijn dan ook onmiddellijk na het bouwverlof van start gegaan.

Asfalteringswerken andere straten:

- Kruispunt U.N.O. Laan en Kleidaallaan.
Op maandag 6 september zullen er tussen 19 en 6 uur de frees en asfalteringswerken plaatsvinden.

- Hoogstraat, Kruishoevewijk, Rode Kruisplein
Deze asfalteringswerken zijn voorzien vanaf woensdag 15 september tot en met maandag 20 september.

- Meidoornlaan en Parklaan
Deze asfalteringswerken zijn voorzien vanaf maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september.


25 AUGUSTUS - In de periode van 1/9/2021 tot 19/9/2021 zullen er asfaltwerken zijn in volgende straten:

Hoogstraat, Kruishoevewijk, Rode-Kruisplein

o Affrezen toplaag over 5 cm

o Vernieuwen toplaag over 5 cm

Meidoornlaan, Parklaan

o Affrezen toplaag over 4 cm

o Vernieuwen toplaag over 4 cm

Unolaan (enkel gedeelte aan kruispunt met Kleidaallaan)

o Affrezen toplaag over 4 cm

o Vernieuwen toplaag over 4 cm

o De zone van de spoorvorming volledig tot op fundering eruit halen en drie nieuwe lagen asfalt aan te brengen.

Bewoners van de betreffende straten ontvangen alle informatie per brief. De aannemer voorziet signalisatie.

3 AUGUSTUS - Vanaf vandaag tot het einde van de werken in de Bredestraat zal bus 290 en 295 een andere route volgen. De haltes in de Herbekestraat en de Varenstraat zullen tijdens de duur van de werken niet meer gebruikt worden. De Lijn voorziet vervanghaltes op de Gemeenteplaats en in de Terlochtweg.

30 JULI - Dinsdag 3 augustus start de aannemer met het plaatsen van de verkeerssignalisatie om een fietsveilige oversteek aan te leggen ter hoogte van het kruispunt Bredestraat- Arendweg.

Vanaf woensdag 4 augustus zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. De omleiding voor doorgaand verkeer en vrachtwagens zal via de A12 verlopen. Inwoners en bestemmingsverkeer volgen de plaatselijke omleiding.

Het wegdek Antwerpsesteenweg en Bredestraat zal tevens een nieuwe asfaltlaag krijgen. Het einde van de werken verwachten we begin september.

In de eerste fase zal enkel het kruispunt met de Arendweg en de Bredestraat onderbroken zijn. In de tweede fase - tweede helft augustus - zal de vernieuwing van de asfalt in stukken verlopen. De omleiding voor doorgaand verkeer zal via de Moerelei richting Hoofdboslaan, richting Gemeenteplaats verlopen.

11 JUNI - In de periode tussen 14 juni en 20 augustus zal er een aangepaste verkeersregeling gelden in de Assestraat en Kerkeneinde. Tijdens de werken zal men de waterleiding vervangen.

Meer info en de plannen met de verschillende verkeerssituaties kan u hier terugvinden.

9 JUNI - Van 14 juni tot en met 25 juni zijn er werken voorzien in Kerkeneinde in opdracht van Proximus. Er zal een nieuwe bekabeling onder het voetpad worden voorzien. De werken gebeuren in twee fasen.

Fase 1

Er is een parkeerverbod voorzien van huisnummer 32 tot 103. Er zal een wegversmalling zijn vanaf huisnummer 44. Het voetpad en een meter van de rijbaan van huisnummer 13 tot 75 zal ingenomen worden voor de werken.

Fase 2

Er zal een parkeerverbod aan de even zijde vanaf Kleidallaan gelden. Het voetpad en een meter van de rijbaan zal voor een stuk ingenomen worden vanaf huisnummer 103 tot 113.

De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.

31 MEI - Van 7 juni 11 juni kan er verkeershinder mogelijk zijn in de Bouwerijstraat. Net over de spoorwegovergang ter hoogte van huisnummer 2 zal de weg maar langs één kant beschikbaar zijn. 

Deze nutswerken zijn in opdracht van Pidpa. 

De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.

26 MEI - Infrabel laat ons weten dat er vier nachten op rij zal gewerkt worden aan het spoor tussen Antwerpen-Zuid en Boom. 

Concreet start men vrijdagnacht (28/05) en werkt men vier nachten op rij. Men gaat het spoor klaarmaken voor de zomer door de ballast die zich onder en rond de spoorstaven bevindt te verstevigen. Bij warm weer wil metaal namelijk uitzetten en zonder de nodige ballastversteviging zouden deze thermische spanningen in de spoorstaven problemen kunnen opleveren. Deze werken vinden opnieuw plaats op verschillende locaties waardoor de hinder zich niet op een locatie gedurende een hele nacht situeert.
Het gaat om noodzakelijke onderhoudswerken die de veiligheid van het treinverkeer moeten waarborgen.

20 MEI - Ook deze nacht zullen er werken aan de spoorweg ter hoogte van het station plaatsvinden. Dit kan eventueel voor geluidshinder zorgen.

11 MAART - Van 15 maart tot en met 19 april zal de Van Praetstraat (Hoboken) enkelrichting worden voor het verkeer komende van de Bredestraat door nutswerken. Voor het verkeer komende van de Adolf Greinerstraat wordt er plaatselijk een omleiding voorzien.

De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.

1 FEBRUARI - 

Tussen 13 en 21 februari werkt Infrabel aan de vernieuwing van de spoorinfrastructuur. Vooral het weekend van 20 en 21 februari zal iets meer hinder veroorzaken voor de reizigers.

Een bus vervangt dan de S32-treinen Puurs – Roosendaal (NL) tussen Hoboken-Polder en Antwerpen-Berchem. De hinder zal tot een minimum herleid worden maar het is mogelijk dat je ook aan de overwegen iets langer zal moeten wachten omdat de lijnen Poperinge-Antwerpen en Oostende-Antwerpen worden omgeleid en via de lijn door onze gemeente zal lopen. Er zal dus de komende dagen meer doorgaand treinverkeer te merken zijn.

Meer info op de site van Infrabel

26 JANUARI - 

Vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 12 februari zal de gemeentelijke groendienst de bomen snoeien in de Heiligstraat.

Om de werken vlot en veilig te kunnen laten doorgaan zullen er plaatselijk parkeersverbodsborden worden geplaatst vanaf 29 januari.

We vragen je om het parkeerverbod te respecteren zodat de werken vlot en veilig kunnen verlopen.

18 JANUARI - 

Vanaf woensdag 20 tot en met vrijdag 29 januari zal de doorgang naar de garages in de Parklaan versperd zijn door het heraanleggen van de toegangweg.

De garages zullen tijdens deze periode niet toegankelijk zijn.

6 JANUARI - 

Vanaf maandag 11 tot en met woensdag 13 januari worden de oprit en het groenvak ter hoogte van Kerkeneinde 135 opnieuw aangelegd.

Het rijvak richting Hemiksem wordt hierdoor plaatselijk afgesloten en verkeer kan wisselend door via het andere rijvak (richting Aartselaar) door middel van tijdelijke verkeerslichten. 


UPDATE 26 NOVEMBER - 

Voor werken in opdracht van Infrabel zal de spooroverweg in de Bouwerijstraat afgesloten worden van vrijdag 27 november (22u) tot en met woensdag 2 december (19u). Een plaatselijke omleiding zal worden voorzien.

Voetgangers en fietsers kunnen de spooroverweg blijven gebruiken.

Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt. De werken kunnen voor enige geluidshinder zorgen.

UPDATE 22 OKTOBER - 
De werken aan de Parklaan (zie hieronder) worden verlengd tot en met 30 oktober wegens bijkomende werkzaamheden aan de nutsleidingen. Dit heeft dus ook gevolgen voor het parkeren.

UPDATE 16 OKTOBER - 
Vanaf maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 oktober zal de doorgang via de Parklaan naar de achterliggende garages tussen de Parklaan, de Plataanlaan, de Meidoornlaan en de Jan Sanderslaan onderbroken zijn voor herstellingswerken.

Om deze werken vlot te kunnen uitvoeren wordt er aan de bewoners gevraagd om wagens buiten de werfzone te parkeren, inclusief de wagens van bewoners die over opritten beschikken. Op deze manier kunnen onze diensten de werken vlot uitvoeren zodat iedereen snel kan genieten van een mooie heraangelegde straat.

UPDATE 9 OKTOBER - 

Voor werken in opdracht van Infrabel zal de overweg in de Bouwerijstraat afgesloten worden van 6 tot 11 november.

UPDATE 29 JULI - 

Vanaf 3 tot en met 5 augustus zal er gewerkt worden aan het kruispunt Parklaan en Assestraat. Dit kan enige hinder ter hoogte van het voetpad en het fietspad met zich mee brengen bij de afwerking van de aansluitingen.

UPDATE 15 JULI - 

Er zijn werken gepland aan de spooroverweg Bouwerijstraat/Statieplaats.
Hierdoor zal de overweg gesloten zijn vanaf donderdag 16 juli om 22 uur tot 6 uur op vrijdagochtend 17 juli.

UPDATE 15 JUNI -

De mensen van de groendienst laten ons weten dat het snoeien van de bomen in de Assestraat vlotter is verlopen dan verwacht. De straat is morgen weer open voor alle verkeer.

UPDATE 9 JUNI -

De zuilbeuken in de Assestraat zullen gesnoeid worden. Daarom zal er in de Assestraat tussen gemeenteplaats en toegangspoort kasteeldomein vanaf maandag 15 juni om 8.30u tot en met dinsdag 16 juni (16u) geen verkeer mogelijk zijn om de werken veilig te laten verlopen. Doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen via de UNO-laan. In functie van de vordering van de snoeiwerken is het mogelijk dat er op donderdag 18 juni verder gewerkt wordt.


UPDATE 4 JUNI -
Vanaf 8 juni wordt er in de Parklaan gestart met de werken voor een volledige heraanlegging.
Er wordt in verschillende fasen gewerkt en plaatselijk zal er een omleiding voorzien worden.
Na voltooiing van de werken in december zal de Parklaan omgevormd zijn tot fietsstraat.


UPDATE 20 MEI -

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats in de Abdijstraat, richting Sint-Bernardsesteenweg. Het voetpad wordt deels heraangelegd en is hierdoor onderbroken tot en met 25 mei. Fietsers moeten afstappen voor ieders veiligheid. 

Vanaf maandag 18 mei zullen er gedurende 2 weken onderhoudswerken uitgevoerd worden aan het fiets-/voetpadje naast de Vliet (ter hoogte van Kerkeneinde/Kleidaallaan). Je kan je fiets- of wandeltocht omleggen via de Zinkvalstraat.


Contact

Marc Neys

Mobiliteitsambtenaar
03 288 26 67
mobiliteit@hemiksem.be

Dienst Mobiliteit

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 67
E-mail: mobiliteit@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten
;