Menu

Naar de lijst

Vuurwerk? Enkel met vergunning!

Gepubliceerd op
Vuurwerk

Elk jaar wordt tijdens de jaarwisseling heel wat vuurwerk afgeschoten. In Hemiksem is dit enkel toegelaten met een vergunning van de burgemeester. Een toelating vraag je best aan via de meldingsfiche. We wijzen er wel op dat er in Hemiksem weinig plaatsen beschikbaar zijn om veilig vuurwerk af te schieten.

Vuurwerk kan bij foutief gebruik grote gevaren met zich meebrengen. Elk jaar gebeuren er ongelukken, soms met blijvende schade aan ogen of handen. Omdergelijke ongelukken te vermijden worden naast de vergunning ook enkele strikte veiligheidsvoorwaarden opgelegd die je bij het afvuren na moet leven. Zo wordt er onder andere een minimumafstand tot woningen bepaald.

Wanneer je door de politie wordt betrapt bij het afvuren van vuurwerk zonder een geldige vergunning zal er door agenten van Politiezone Rupel een proces-verbaal

worden opgesteld.

Erkende winkel

Als je een vergunning krijgt is het verstandig om het vuurwerk niet bij eender wie of eender waar te kopen. Vaak gebeuren ongelukken door vuurwerk dat niet goed werkt. Koop daarom je vuurwerk enkel in een erkende en gespecialiseerde winkel die in het bezit is van een verkoopsvergunning.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website van de FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie


;