Menu

Naar de lijst

Voetpad onkruidvrij

Gepubliceerd op
zonderisgezonder-piece-565

Net zoals bij het sneeuwruimen zijn bewoners verplicht om het voetpad voor hun woning onkruidvrij te (helpen) houden.

Wanneer iedereen het voetpad voor zijn of haar woning netjes houdt, blijft de hele gemeente proper. De groendienst doet zijn uiterste best om strijd te voeren tegen onkruid maar in een groeizaam jaar zoals 2016 is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Zeker aangezien er de laatste jaren geen pesticiden meer worden gebruikt om het milieu hiermee niet te belasten.

Heel wat mensen weten dat je in de winter verantwoordelijk bent om het fiets- en voetpad voor jouw woning altijd sneeuw- en ijsvrij te houden. Minder bekend is misschien dat dit volgens het politiereglement ook geldt voor onkruid of zwerfvuil.

Volgend artikel uit het politiereglement vermeldt de verantwoordelijkheden van bewoners wat betreft de zone voor de eigen woning:

Het rein houden van voet- en fietspaden, wegbermen en straatgoten omvat ook het verwijderen van zwerfvuil en onkruidgroei bij voetpaden, fietspaden, veiligheidsstroken, en straatgoten en het verwijderen van zwerfvuil in wegbermen.


;