Menu

Naar de lijst

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Gepubliceerd op
windmolens

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

Meer informatie kan u hier op onze site vinden.


;