Menu

Naar de lijst

Sloop, sanering en omvorming Bekaert-site

Gepubliceerd op
Sloop Bekaert

Momenteel worden in Hemiksem tussen de Heuvelstraat/N148 en de oevers van de Schelde de voormalige fabrieksgebouwen van Bekaert afgebroken. Na de sloop zal de site gesaneerd worden waarna het 25 ha grote terrein een volledig nieuwe invulling krijgt.

Na de sloop en sanering zal de site aan de Schelde een grondige gedaanteverwisseling ondergaan. De krijtlijnen hiervoor zijn de afgelopen jaren reeds uitgedacht. De verdere invulling wordt binnenkort verder uitgewerkt en vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met bijhorend openbaar onderzoek dat volgt in de loop van 2016.

Toekomst

De gemeente streeft bij de invulling van de oude bedrijfssite naar een mix van wonen, zorg, kleinhandel en groen. Zo komen er verspreid over de site voor 16 ha aan allerlei woonvormen en projecten. Ter hoogte van de Heuvelstraat staat een woonzorgcentrum gepland gecombineerd met assistentiewoningen.

Minimaal 8 ha zal omgevormd worden tot een landschapspark centraal ingebed op de site met groene uitlopers tussen de woonprojecten. Gezien de natuurlijke inrichting zullen enkele plekken in het nieuwe park voorbehouden blijven voor plaatselijke fauna en flora. De natuur bewonderen vanuit de woning kan dus in de toekomst.

Het nieuwe landschapspark zal de link maken tussen enerzijds het abdijpark en anderzijds de zone met het ecologisch park in aanleg aan Hemixveer, het Callebeekbos en de visputten.Samen met de landschappelijke inrichting van de Scheldeboorden ontstaat zo een waardevolle ecologische verbinding met de bestaande groengebieden langsheen de Schelde.

Voor het ecologisch park aan Hemixveer zoeken we momenteel nog een nieuwe passende naam die bekend wordt gemaakt eind mei wanneer het park officieel zal worden geopend.

De realisatie van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen in combinatie met de mogelijkheden tot kleinhandel stimuleren ten slotte ook de lokale tewerkstelling.

Op die manier zal in de loop van de komende jaren een groot stuk van Hemiksem een volledig nieuw uitzicht krijgen.


Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten
;