Promaz: fonds voor bodemsanering na mazoutvervuiling

Gepubliceerd op  dinsdag 25 jun 2024 om 12:04 uur
Alle gebouwen waar met mazout verwarmd wordt of werd, lopen het risico om voor bodemverontreiniging te zorgen. De mazouttanks en -leidingen kunnen scheurtjes beginnen te vertonen, waardoor mazout in de bodem terecht kan komen.

Een sanering van de bodem kan een lang en zwaar proces zijn, waaraan een grote kost verbonden is. Gelukkig kan je op het Promaz-fonds rekenen om je te ondersteunen. Promaz komt niet alleen financieel tussen voor wie al een bodemsanering liet uitvoeren. Het fonds kan de bodemsaneringswerken ook zélf uitvoeren. Voor beide soorten hulp volstaat het dat de eigenaar van de grond een aanvraag indient bij Promaz.

Vóór 28 februari 2025

Opgelet: wie een aanvraag voor hulp en/of financiële tussenkomst wil doen, moet dat doen vóór 28 februari 2025 (binnen de 3 jaar na het operationeel worden van het Promaz-fonds).

Alle info vind je op de website van Promaz

Naar top