Menu

Naar de lijst

Politie kijkt deze week streng toe op verkeersinbreuken

Gepubliceerd op
PZRupel

Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de Lokale Politiezone Rupel. Sinds de start van het nieuwe schooljaar, zijn wijkinspecteurs en extra patrouilles zichtbaar aanwezig in de schoolomgeving. De politie houdt preventieve acties waarbij ze mensen op hun verkeersgedrag aanspreekt en een woordje uitleg geeft waarom het anders moet. De komende week volgen er effectieve controles waarbij boetes zullen worden uitgeschreven.

Het verbaliseringsbeleid van de Lokale Politiezone Rupel is in de eerste plaats gericht op de verhoging van de veiligheid van de verschillende weggebruikers. Daarnaast zijn er ook verkeersinbreuken die misschien de veiligheid van mensen niet in gevaar brengen, maar die toch frustratie of ergernis van omwonenden tot gevolg heeft. Om die frustraties toch voor een deel weg te nemen, houdt de Rupelse politie deze week opnieuw een “verkeersweek”: er zullen verschillende extra verkeersacties gehouden worden en er wordt streng geverbaliseerd op ergernissen die de politie van bewoners binnenkrijgt.

Enkele voorbeelden:

  • te dicht op een hoek van een straat parkeren (ook al komt de verkeersveiligheid daardoor niet in het gedrang);
  • aanhangwagens die op eenzelfde plaats blijven staan;
  • richtingaanwijzers niet gebruiken en gebruik van de arm door fietsers;
  • parkeren tegen de rijrichting in;
  • parkeren daar waar de rijbaan met wegmarkering in twee is gedeeld.

Daarbovenop wil de Lokale Politiezone Rupel de inwoners van de Rupelstreek oproepen om voorbijgestreefde verkeerssignalisatie te melden via verkeer@politiezonerupel.be. Alle meldingen worden gebundeld en aan de betreffende wegbeheerders (respectievelijke gemeentebesturen of het Agentschap Wegen en Verkeer) bezorgd.

Samen werken we aan een veilige Rupelstreek!


;