Menu

Naar de lijst

Plaatsing kunstnesten voor huiszwaluwen

Gepubliceerd op
Zwaluwnesten

Afgelopen woensdag 26 maart, hing de brandweer van Hemiksem een aantal kunstnesten voor zwaluwen op aan de gebouwen van Jacobs Beton en het recyclagecentrum AZR. Dit gebeurde in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Natuurpunt en de gemeente Hemiksem.

Het aantal zwaluwkolonies in Vlaanderen daalde de laatste jaren sterk in aantal. Daarom geven RLRL en Natuurpunt zowel financiële als logistieke ondersteuning aan gemeenten, scholen en particulieren om de zwaluwpopulatie op te krikken.

Aan de gebouwen van Jacobs Beton en AZR broeden er al enkele jaren een aantal koppels huiszwaluwen. Door aanpassingswerken verdwijnen er echter een aantal gebouwen. Om de aanzienlijke kolonie aan de Schelde niet verloren te laten gaan, werd er door de verschillende partijen besloten om kunstnesten te plaatsen op de overblijvende gebouwen. Volgende maand worden de zwaluwen terug verwacht uit Afrika waar ze de winter doorbrachten.

Ook de komende weken zetten Natuurpunt Rupelstreek en RLRL zich in voor de huiszwaluw door het organiseren van een tentoonstelling in de inkomhal van het Administratief Centrum van Hemiksem. Zo trachten we inwoners van Hemiksem en daarbuiten te informeren en sensibiliseren over de huiszwaluw.

Op onze Facebook-pagina kan je een fotoreportage terugvinden over het plaatsen van de zwaluwnesten.


;