Menu

Naar de lijst

Openbaar onderzoek Digitale atlas

Gepubliceerd op

Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022

Informatie in de ontwerp digitale atlas

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding.

Meer ino over de openbaar onderzoek kan u hier vinden.


;