Menu

Naar de lijst

Negatief advies uitbreiding industrieel stort

Gepubliceerd op
beton

In 2013 ontving Umicore van de provincie een vergunning om het industrieel stort aan de Herbekestraat verder uit te baten en af te werken. Nu vraagt Umicore echter een uitbreiding van dit stort aan. Het lokaal bestuur Hemiksem geeft hiervoor een negatief advies, net zoals o.a. het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid uitte bezorgdheid over het effect op de gezondheid van de omwonenden. Ook de Vlaamse milieumaatschappij bracht een ongunstig advies uit. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos kan schade aan het nabijgelegen waardevol natuurgebied niet uitgesloten worden.

De eigen Milieuraad adviseerde het college ook een negatief advies te geven o.a. omdat de voorgestelde emissiegrenzen overschreden worden, er een te beperkte nazorg is voorzien van 30 jaar en door het definitieve karakter van het stort. Het lokaal bestuur Hemiksem stimuleert ondernemen en industrie binnen de gemeente en wil dan ook dat de beperkte beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Met de uitbreiding van de stortplaats zal zich hier echter nooit nog een andere industriële activiteit kunnen ontwikkelen.

Het lokaal bestuur Hemiksem heeft dan ook op basis van de ongunstige adviezen die zijn uitgebracht door diverse administraties en op basis van de argumenten aangehaald door de eigen diensten beslist om ook een ongunstig advies te geven voor de uitbreiding van de stortplaats. 


;