Menu

Naar de lijst

Laatste fase werken UNO-laan

Gepubliceerd op
werken

Omwille van de hevige regenval vorige week en begin deze week kon de aannemer de vooropgestelde planning voor de werken in de UNO-laan, Van Dycklaan en Rubenslaan niet volledig uitvoeren. De aannemer stelde een nieuwe planning op om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen.

Aan de onpare zijde van de UNO-laan (rijrichting van de watertoren naar de kerk) wordt op dinsdag 8 december in de ondergrond ter hoogte van de uitgebroken klinkers aan de watertoren een bitumenlaag aangelegd. Daags nadien, woensdag 9 december, wordt er dan asfalt gegoten.

Aan de pare zijde van de straat worden op 10 en 11 december de straatgoten aangelegd. Maandag 14 december voorziet de aannemer deze zijde ter hoogte van de uitgebroken klinkers aan de watertoren van een bitumenlaag zodat op dinsdag 15 december aan de pare zijde van de UNO-laan en in de Rubenslaan en Van Dycklaan het asfalt kan worden aangebracht.

Het gemeentebestuur excuseert zich hierbij voor eventuele overlast maar ook wij zijn spijtig genoeg afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer.


Contact

Dirk Smits

Afdelingshoofd - algemene leiding & openbare werken
03 288 26 69
dirk.smits@hemiksem.be
;