Menu

Naar de lijst

Laat je ondersteunen door Sociaal Verwarmingsfonds

Gepubliceerd op
verwarming huis

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te hebben op deze toelage dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt toelagen op energie, specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die zich in een meer kwetsbare situatie bevinden. Met de stijgende energieprijzen heeft de regering recent beslist om deze toelagen te verhogen en aan te passen aan de huidige prijzen op de markt. De maximumtoelage werd van 20 cent naar 36 cent per aangekochte liters verhoogd, afhankelijk van jouw specifieke aankoopprijs. Daarnaast werd de maximumhoeveelheid die betoelaagd kan worden verhoogd van 1500 liter per jaar naar 2000 liter per jaar. Dit alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of propaantank te vullen).

Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppetroleum (type c) aangekocht aan de pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans kunnen rekenen op een verhoging van een forfaitaire toelage van 210 euro/jaar naar 456 euro/jaar. Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds moeten aangevraagd worden via jouw plaatselijk OCMW.

Vergeet je stookoliepremie van 225 euro nietNaast de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (gericht naar de meer kwetsbare gezinnen) voorziet de regering een stookoliepremie van 225 euro voor elke gebruiker van stookolie en/of propaangas – in bulk. Om te genieten van de stookoliepremie van 225 euro dien je een aanvraagprocedure bij de FOD economie te volgen. Vergeet niet dat je beide aanvragen kan cumuleren om zo maximaal jou energiefactuur te drukken.

Alle info vind je op www.verwarmingsfonds.be.


;