Menu

Naar de lijst

Kwaliteitslabel huurwoningen: infomoment

Gepubliceerd op
TeHuur

De gemeente maakte een reglement op waardoor de eigenaar-verhuurder van een huurwoning gestimuleerd
wordt om een conformiteitsattest aan te vragen. Alle partijen varen er wel bij. Voor de huurder is het een teken
dat de woning door een onafhankelijke medewerker van de gemeente goed werd bevonden. Voor de verhuurder
is het een bewijs dat de woning bij de start van het verhuurcontract volledig in orde was.

Het conformiteitsattest vraag je aan bij het woonloket van de gemeente. Een medewerker van de gemeente controleert daarna of de woning voldoet aan de basisnormen op vlak van veiligheid en gezondheid zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Indien de woning voldoet, wordt er een conformiteitsattest afgeleverd. Dat blijft 5 jaar geldig waarna je –indien nodig- een nieuw attest aan kan vragen.

Infomoment
In samenwerking met de andere gemeenten van IVLW Rivierenland organiseert de gemeente infomomenten gericht op verhuurders. Eigenaars zijn welkom op dinsdag 17 november om 19.00 u. in zaal 'Het Halfdiep', Duffelsesteenweg 145 te Kontich.

De andere contactmomenten in Aartselaar en Boechout zijn reeds volzet!


;