Menu

Naar de lijst

Kabel- en sleufwerken Bredestraat (update)

Gepubliceerd op
wegenwerken

Momenteel zijn er nutswerken aan de gang in zowel Bredestraat, Herbekestraat, Titanstraat, Heemsdaalstraat, Scheldeboord en Nijverheidsstraat in Hemiksem. Engie Fabricom startte er met kabel- en sleufwerken. In de Bredestraat werkt Engie op vier verschillende punten. De aannemer moet ten laatste op vrijdag 9 december klaar zijn met de werken op deze verschillende punten. In de Bredestraat zouden de werken echter reeds in de loop van woensdag 7 december afgerond worden. 

Verkeershinder
Tijdens de werken wordt de rijbaan in de Bredestraat in één richting afgesloten waardoor het verkeer er met behulp van een tijdelijk verkeerslicht afwisselend passeert. Deze werken zullen bijgevolg de nodige verkeershinder met zich meebrengen, vooral tijdens de spitsuren. 

De werken in Herbekestraat, Titanstraat, Heemsdaalstraat, Scheldeboord en Nijverheidsstraat hebben zeer weinig tot geen invloed op het verkeer vermits daar steeds doorgang mogelijk is en bovendien ook de verkeersdrukte er heel wat minder groot is dan in de Bredestraat. 


;