Menu

Naar de lijst

Heraanleg Gemeenteplaats, Assestraat, Kerkeneinde en begin UNO-laan

Gepubliceerd op
GemeenteplaatsImpressie

De gemeenteraad keurde op dinsdag 15 maart 2022 het aanbestedingsdossier goed voor de heraanleg van de Gemeenteplaats, de Assestraat, Kerkeinde en het begin van de UNO-laan tot aan het middeneiland ter hoogte van huisnummer 10. Met de vernieuwing van ons dorpscentrum werken we verder aan een bruisend Hemiksem.


Update 8 november 2022
Op maandag 7 november was er een startvergadering met de aannemers, het studiebureau, Aquafin, het lokaal bestuur en andere betrokken partijen. Op 5 december komen deze partijen opnieuw samen. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over een eerste infovergadering voor de buurtbewoners.

---
Update 11 oktober 2022
Op 22 september 2022 zijn de notariële aktes verleend in verband met noodzakelijke grondinname om al de werken uit te voeren. Ondertussen is er in samenwerking met Aquafin en Waterlink een financiële oplossing gevonden om de 50% meerkosten ten opzichte van de raming te financieren.

Recent hebben we dus de aannemer kunnen aanstellen die de werken zal uitvoeren. Op 7 november is er een startvergadering voorzien waarin de planning van alle deelfases zal afgesproken worden. We houden jullie verder op de hoogte via bijkomende updates. 

--
Update 9 september 2022
De werken op de as Kerkeinde-Gemeenteplaats zijn met enkele weken uitgesteld. Het aanbestedingsbedrag voor deze werken is momenteel 50% hoger dan de meest recente ramingen. Het lokaal bestuur bekijkt momenteel opnieuw de financierings- en subsidiemogelijkheden.

--

Het openbaar onderzoek voor de heraanleg vond plaats in het najaar van 2021. Op basis van de opmerkingen die we toen mochten ontvangen, hebben we de plannen licht aangepast.

De definitieve plannen kan je hieronder bij 'downloads' vinden. Ook antwoorden op veelgestelde vragen in verband met bereikbaarheid, afvalophaling enzovoorts vind je hieronder. Technische vragen over de werken kan je stellen aan Dirk Smits, afdelingshoofd van de technische dienst. Je kan hem bereiken via dirk.smits@hemiksem.be.

Zodra de aannemer is aangesteld, zal er een informatievergadering plaatsvinden voor de buurtbewoners van de desbetreffende straten. Tijdens de informatievergadering zullen we de timing en de deelfazen van het project toelichten. We zullen er ook info geven over de afkoppeling van regen- en afvalwater in functie van het gescheiden rioleringsstelsel. De buurtbewoners zullen nog een officiële uitnodiging krijgen voor die informatievergadering.

Veelgestelde vragen en antwoorden i.v.m. de werken

Wanneer vangen de werken aan en hoelang zouden ze duren?
De werken vangen waarschijnlijk aan op 1 september 2022. Het aantal ingeplande werkdagen is 240, ongeveer 1,5 jaar. We hopen dat de invloed van de weersomstandigheden beperkt blijft.

Wat zijn de deelfases van de werken?
1. Kerkeneinde tot aan Jan Sanderslaan;

2. Jan Sanderslaan tot aan Parklaan;

3. Parklaan tot doorsteek richting Beukenlaan;

4. Doorsteek Beukenlaan tot kruispunt Lindelei;

5. Gemeenteplaats;

6. Begin UNO-laan.

Per deelfase zal er een aangepaste omleiding zijn, daarover berichten we ook steeds op deze webpagina.

Hoeveel kost deze heraanleg van het dorpscentrum?
De kosten zijn geraamd op 5,7 miljoen euro. De Vlaamse overheid draagt daarvan 1,8 miljoen euro.

Blijft mijn zelfstandige zaak toegankelijk voor klanten, leveranciers...?

De aannemer zal er alles aan doen om de bereikbaarheid van je zaak te garanderen voor klanten, bezoekers, toeleveranciers... Het lokaal bestuur waakt aandachtig over de situatie.

Zal de oprit van mijn woning toegankelijk blijven voor wagens?
Bij de werken wordt erop gelet om de opritten van woningen zo toegankelijk mogelijk te houden. Tijdens enkele specifieke werken zullen de opritten noodgedwongen ontoegankelijk zijn; bijvoorbeeld wanneer de rioleringsbuizen geplaatst worden, de betonnen weggoot gegoten wordt, de weg geasfalteerd wordt of de oprit aangelegd wordt. Als buurtbewoner krijg je uiteraard op tijd een verwittiging over de eventuele ontoegankelijkheid van je oprit.

Blijft mijn woning bereikbaar voor vuilnisophalingen?
De vuilnisophalingen gaan gewoon door, zoals aangegeven in de ophaalkalender van IGEAN. IGEAN heeft weet van de werken. De aannemer zal proberen om voorbijkomende vuilniswagens een zo goed mogelijke doorgang te geven. Geraakt de vuilniswagen niet tot aan je woning? Plaats dan je gft-container en de vuilniszakken op de hoek van een nabije straat. Daar kan je na de ophaling je gft-container terugvinden. Let erop dat je adres duidelijk aangebracht is op de container. Uiteraard zal de aannemer de de nodige afspraken maken met IGEAN en zal hij op tijd de buurtbewoners inlichten.

Ik wil verhuizen of verbouwen tijdens de werken. Is dat mogelijk?
Wanneer je plant te verhuizen of je woning te verbouwen, neem je best minstens één week op voorhand contact op met de aannemer. Hij/zij kan dan zo goed als mogelijk rekening houden met je verhuis of verbouwingen in de werkplanning.

Waar kan ik tijdens de werken terecht met praktische vragen?
Wanneer je praktische vragen hebt over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, kan de aannemer jou heel wat nuttige informatie bezorgen. Zodra de aannemer aangesteld is, publiceren we zijn/haar gegevens op deze webpagina. Technische vragen kan je stellen aan Dirk Smits, afdelingshoofd van onze gemeentelijke technische dienst. Je kan hem bereiken via dirk.smits@hemiksem.be.

Ben ik verplicht om mijn woning aan te sluiten op de riolering?
Elke woning die zich bevindt in een straat met riolering, moet op die riolering aangesloten zijn. Wanneer er gescheiden riolering in je straat aangelegd wordt, moet je ook op privaat domein vuil water (DWA) en regenwater (RWA) scheiden. Dat heet 'afkoppelen'. De Vlaamse milieureglementering verbiedt lozing van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater. (Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde.) Als je regenwater niet afkoppelt, mag water-link je woning niet aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. Je afvalwater kan dan niet gezuiverd worden.


Contact

Dirk Smits

Afdelingshoofd - algemene leiding & openbare werken
03 288 26 69
dirk.smits@hemiksem.be

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten
;