Menu

Naar de lijst

HBM-onderzoek uit de startblokken

Gepubliceerd op
HBM promotie

Het is nu echt zover! Recent werden 1489 brieven verstuurd naar alle jongeren die geboren zijn in 2008 en 2009 en die wonen in een afgebakend gebied rond Umicore. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de blootstelling aan zware metalen en roet, en de invloed daarvan op de gezondheid.

De milieuproblematiek rond Umicore in Hoboken is al lange tijd gekend, maar dit onderzoek wil een actuele inschatting maken voor verschillende milieuvervuilende stoffen (lood, cadmium, arseen en roet) in een redelijk groot gebied dat zich uitstrekt over het volledige district Hoboken en een deel van Kruibeke en Hemiksem. De resultaten zullen op groepsniveau in verband worden gebracht met verschillende gezondheidsparameters.

Breed gedragen onderzoek

Het onderzoek komt er op vraag van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en Umicore, en wordt uitgevoerd door wetenschappers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen.

Er wordt ook nauw samengewerkt met het district Hoboken, de gemeente Kruibeke en de gemeente Hemiksem, die het onderzoek samen met verschillende andere lokale organisaties van nabij opvolgen in een lokale klankbordgroep.

Meer info over het onderzoek

www.provincieantwerpen.be > humane biomonitoring Hoboken


;