Menu

Naar de lijst

Haalbaarheidsstudie zwembadinfrastructuur

Gepubliceerd op
zwem

Op vraag van de Rupelgemeenten stelt de provincie Antwerpen studiebureau Grontmij aan om de problematiek rond de zwembaden in de Rupelstreek te onderzoeken.

Doel is om tegen april 2016 de mogelijke toekomstperspectieven op vlak van intergemeentelijke zwembadinfrastructuur in kaart te brengen. Het provinciebestuur doet dit op vraag van zes gemeenten: Boom, Aartselaar, Niel, Schelle, Hemiksem en Rumst. De gemeenten financieren de studie, de provincie Antwerpen neemt de coördinatie op zich.

De drie bestaande zwembaden van de gemeenten Hemiksem, Aartselaar en Boom zijn verouderd en aan een grondige renovatie toe. Dergelijke investeringen brengen een hoge kost met zich mee. Daarnaast hebben veel scholen en zwemclubs in de omgeving nood aan kwalitatieve zweminfrastructuur, net zoals individuele zwemmers die graag een baantje zwemmen.

“De bouw en exploitatie van een nieuw zwembad is budgettair niet langer haalbaar voor één gemeente alleen”, aldus Tom De Vries, burgemeester van Niel namens de betrokken gemeenten. “Daarom slaan de gemeenten Boom, Aartselaar, Niel, Schelle, Rumst en Hemiksem de handen in elkaar om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren.”

Het studiebureau Grontmij geeft in de haalbaarheidsstudie een antwoord op volgende vragen die leven binnen de Rupelgemeenten:

- Hoeveel zwembadwater is er nodig voor scholen, clubs en individuele zwemmers?

- Wat kan een goede locatie zijn voor een nieuw zwembad?

- Wat bedraagt de mogelijke kostprijs?

- Is het mogelijk om samen een intergemeentelijk zwembad te bouwen en uit te baten?

- Hoe kunnen de kosten verdeeld worden over de zes gemeenten?

De studie dient uiteindelijk als richtlijn voor de zes betrokken gemeenten om beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van de zwembaden binnen de Rupelstreek. De haalbaarheidsstudie wordt afgerond tegen april 2016.


;