Menu

Naar de lijst

Gemeente beslist eerste reeks steunmaatregelen ten gevolge van de COVID 19-crisis

Gepubliceerd op
Schermafbeelding 2020-04-09 om 16.13.00

Het lokaal bestuur van Hemiksem tracht haar inwoners maximaal bij te staan in deze coronacrisis. Ondertussen werden al heel wat maatregelen genomen ter ondersteuning van onze inwoners waarbij de aandacht vooral ging naar de meest kwetsbare personen in onze samenleving.

We blijven de situatie verder op de voet volgen. Bijkomende maatregelen worden overwogen als we meer duidelijkheid krijgen over de duur en de impact van de crisis.

We hebben de voorbije weken regelmatig de meest recente informatie verspreid via onze website, sociale media en via brieven. Alle inwoners ouder dan 80 jaar ontvingen een informatiebrief en werden per telefoon gecontacteerd. 
Op deze manier trachten we al onze inwoners voldoende te informeren tijdens deze crisis. 
Ook onze dienstverlening blijft gegarandeerd, al is het nu echter noodzakelijk om een afspraak te maken om de social distance te kunnen bewaren. 

Bijkomend

Onze inwoners zullen voor oktober 2020 geen gemeentelijke aanslagbiljetten ontvangen, inwoners die er recent toch één mochten ontvangen kunnen uitstel van betaling vragen via onze financiële dienst.

Omdat een aantal oudere vrijwilligers van onze welzijnsschakels tijdelijk moeten afhaken, zorgen gemeentelijke medewerkers voor extra logistieke ondersteuning.

Het verkrijgen van maaltijden aan huis voor ouderen via het OCMW en Vlotter is extra onder de aandacht gebracht.

Al van dag 1 van de maatregelen hebben we de voor- en na bewaking in de scholen gratis georganiseerd.

We hebben maatregelen uitgewerkt om het recyclagepark probleemloos te heropenen.

We hebben maatregelen genomen om een bestel – en afhaalpunt te voorzien in de bibliotheek. 

Om onze lokale handelaars en verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke periode heeft het lokaal bestuur een steunplan opgezet.

Verenigingen

- waar de gemeente zelf huur uit patrimonium kan ontvangen, voorziet de gemeente een vrijstelling van huur voor het 2de en 3de kwartaal. (bv. cafetaria sportcentrum)

- we lanceren een oproep aan andere eigenaars of financiële instellingen om inspanningen te doen voor onze verenigingen die nu moeilijk huur- of leninglasten kunnen betalen. 

- reservaties voor het ontlenen van gemeentelijk materiaal of gebruik van accomodatie worden kosteloos geannuleerd tijdens de periode van verbod op het organiseren van activiteiten.

- verenigingen zullen tot 31 augustus 2021 materialen kosteloos kunnen ontlenen. 

- we bundelen de mogelijkheden die de hogere overheden voorzien als ondersteuning voor verenigingen.

- diverse evenementen werden noodgedwongen afgelast, we staan verenigingen bij op hun zoektocht naar nieuwe data en mogelijkheden. 

Lokale middenstand en horeca

- de looptijd van H bons worden met 6 maanden verlengd

- het lokaal bestuur streeft naar een versnelde betaling van haar leveranciers na goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten. 

- het lokaal bestuur wil de financiën van de lokale handelaars extra ruimte geven en zal geen aanslagbiljetten versturen vóór oktober 2020. Handelaars die recent een aanslagbiljet mochten ontvangen kunnen uitstel van betaling vragen via onze financiële dienst.

- Na het opheffen van de noodmaatregelen zullen kermiskramers een korting van 50% ontvangen op het standgeld dat ze dienen te betalen voor de halfvastenkermis in 2021.

- marktkramers zullen voor kwartaal 2 en 3 van 2020 geen standgeld aangerekend worden. 

Bovenop deze steunmaatregelen voor verenigingen en handelaars zal het lokaal bestuur het belang van onze lokale economie extra promoten via onze informatiekanalen en hierdoor de inwoners aanmoedigen om bewust bij ondernemers van hier zowel fysiek als online hun aankopen te verrichten. 


;