Menu

Naar de lijst

Controle huis- en busnummers

Gepubliceerd op
huisnummer

Momenteel gebruiken de verschillende instanties zoals kadaster, gemeente, post, rijksregister of nutsmaatschappijen elk hun eigen adressenbestand. Geen enkel van deze bestanden is volledig en ze zijn bovendien niet compatibel met elkaar. Via het CRAB is het doel om nu een centraal adressenbestand te creëren dat door elke instantie gebruikt moet worden. CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand en bevat naast de huisnummers en straatnamen ook de geografische positie van een adres. Van elk van de 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen worden de coördinaten bewaard.

Nu de gemeente beheerder werd van de CRAB-databank en zo als enige nieuwe adressen kan aanmaken of bestaande kan veranderen zullen alle instanties dus bij de gemeente komen aankloppen voor adresinformatie. De gemeente zal daarom alle informatie controleren en indien nodig aanpassen of verbeteren.

Appartementsgebouwen
Bij eengezinswoningen stellen zich weinig problemen. Voor appartementsgebouwen ligt dan anders. In veel gevallen is er niet geweten hoeveel appartementen er precies in elk gebouw aanwezig zijn. Ook waar elk busnummer zich in het gebouw bevind is vaak onbekend.

In het verleden gebeurde de busnummering dan vaak ook onnauwkeurig: alle bewoners op één nummer of onbestaande of verkeerde busnummers. De gemeente beschikt ondertussen in veel gevallen over een bouwplan. Zo’n plan stemt echter niet altijd overeen met de realiteit.

Wat moet er nu gebeuren?
De gemeente zal met de beschikbare informatie de gegevens nakijken en indien nodig verbeteren. Waar twijfels zijn ontvangt de eigenaar van het pand een brief met de vraag om de door de gemeente gekende toestand te bevestigen of indien nodig te verbeteren. Wanneer de gemeente geen antwoord ontvangt zal een controleur ter plaatse komen om de gegevens te controleren.


;